Alkoholservering

”Systemet för tillsyn har kollapsat”

I Västra Götaland har antalet tillstånd för servering av alkohol ökat kraftigt. Trots det lägger kommunerna mindre tid på tillsyn.

År 2011 var antalet stadigvarande serveringstillstånd 1 868 stycken – 2018 hade de ökat till 2 289, enligt Folkhälsomyndighetens Länsrapport. Samtidigt har arbetstiden som kommunernas tjänstemän lägger på tillstånd och tillsyn under samma period minskat från i genomsnitt 36,42 timmar till 28,06. Något som fått Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland att reagera. De har därför skickat en enkät till regionens samtliga kommuner som de sammanställt till en egen rapport. Svaren är nedslående. 

Vad som krävs för att få serveringstillstånd och vem som kan få ett sådant tillstånd anges i alkohollagen. Det är den berörda kommunen som beviljar tillståndet och utövar tillsyn. För att beviljas serveringstillstånd krävs bland annat att man klarat ett kunskapstest om alkohol och serveringsregler.

Sju kommuner har ändå svarat att de inte kräver att sökande för alla serveringstillstånd har gjort ett godkänt kunskapstest. 

Är inte det olagligt?

– Jag trodde också det, men vi mejlade dem och de har förklarat att det handlat om tillfälliga tillstånd och slutna sällskap. Då är det faktiskt tillåtet för kommunen att bevilja undantag, säger Ellen Garnwall, konsulent på Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland och den som tagit fram rapporten.

Socialnämnden är den nämnd som oftast har ansvaret för tillsynsarbetet. Så är det i 28 av de kommuner som svarat på Länsnykterhetsförbundets enkät. I 7 kommuner var det miljönämnden, eller motsvarande, i 5 var det kommunstyrelsen, och i 3 var det sociala utskottet eller sociala resursnämnden.

Många mindre kommuner delar tjänstemän för tillsyn. Det är inte helt oproblematiskt, tycker Jan Linde.

– Det är säkert effektivt och bra att dela på resurserna, men det gör också att politikerna kommer längre från verkligheten. Jag tycker att de har abdikerat.

Enkäten visar också att 02:00 är vanligaste stängningstiden. I hela 29 kommuner stänger barer och restauranger senaste då.  3 kommuner har längre öppettider i Västra Götaland; Göteborg och Lilla Edet till 05:00 och i Härryda kommun, där Landvetters flygplats ligger, kan man bli serverad dygnet runt.

– Ett problem är avgifterna. För tillsyn ska självkostnadsprincipen gälla, men de flesta kommuner tar samma avgift av alla serveringsställen. Har man, som Landvetter, tillstånd att servera hela natten så borde det ju medföra högre kostnader och högre avgifter.

Jan Linde anser att man bör ha differentierade avgifter.

– I Borås fanns ett förslag på avgift baserad på omsättning, men det gick inte igenom. Trots att det skulle vara rimligt. En restaurang med större omsättning borde kräva mer tillsyn. 

Bortsett från Göteborg finns flest sena serveringstillstånd, med servering till 01:00 eller senare, i Sotenäs kommun, 37 stycken, tätt följd av Tanums kommun, 35 stycken. Sedan är hoppet ganska stort till Uddevalla, som har 25. Göteborg har 214 sena serveringstillstånd.

Av Västra Götalands 49 kommuner har 43 besvarat enkäten. Motsvarande undersökningar planeras även i Jönköping, Blekinge och Skåne.

Mer från Accent