Alkohol och våld

Sverige i topp – alkohol bakom sexuellt våld

I en ny EU-rapport om våld och sexuellt våld ligger Sverige bland de länder där högst andel kvinnor är utsatta. En av förklaringarna är alkohol, menar chefen för EU:s rättighetsbyrå.

EU:s rättighetsbyrå (European Union Agency for Fundemental Rights, FRA) har intervjuat hela 42 000 kvinnor från samtliga EU-länder om våld, sexuellt våld och trakasserier. I dag presenterades resultaten i form av rapporten Violence against Women: every day and everywhere.

Där framgår bland annat att 33 procent av kvinnorna i EU – motsvarande 62 miljoner kvinnor – någon gång utsatts för våld eller sexuellt våld. Hela 22 procent uppger att de har erfarenhet av samma sak från sin partner. 55 procent av alla kvinnor har upplevt någon form av sexuella trakasserier.

Sverige hamnar högt på flera listor. Här uppger hela 46 procent av kvinnorna att de någon gång utsatts för våld eller sexuellt våld av sin partner – bara Finland, Danmark och Lettland ligger högre. Sverige högst i EU när det gäller andelen kvinnor som säger sig ha utsatts för så kallad stalking, 33 procent har någon gång känt sig förföljda av någon man.

Chefen för EU:s rättighetsbyrå, Morten Kjaerum, pekar på flera troliga orsaker till att de nordiska länderna sticker ut i statistiken. Han menar bland annat att alkoholen och alkoholvanorna spelar en avgörande roll.

– Vad gäller alkohol så ser vi ett samband med våldet. Det där med att man drar ner på stan bara för att bli full, det är något vi gör i de nordiska länderna, och också i Holland och England. I andra länder är detta socialt oacceptabelt, sade Morten Kjaerum till SvD i samband med att rapporten presenterades tidigare idag.

Läs mer i SvD. Hela rapporten hittar du här.

Mer från Accent