alkohol

Svenskar dricker mer på semestern

Över hälften av svenskarna dricker mer alkohol under semestern och ännu fler dricker oftare.

Enligt en ny SIFO-undersökning som IQ låtit genomföra svarar mer än hälften (52 procent) av svenskarna att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Något fler, 54 procent, svarar också att de dricker alkohol oftare under semestern än övrig tid på året.

Nu efter midsommar börjar många sin semester. För många är semestern en tid då man dricker mer alkohol än annars. IQ har låtit Sifo fråga 1 000 personer om deras alkoholvanor under semestern. Det visar sig att 52 procent uppger att de dricker mer alkohol under semestern och att 54 procent säger att de dricker oftare.

Det kan förstås leda till problem. Dels under semestern med bråk, olyckor och annat, men även på sikt om de nya vanorna inte bryts.

− Under semestern finns det många tillfällen att dricka alkohol och det är lätt att det blir lite för mycket alkohol lite för många gånger. Den största faran med detta är om semestervanorna följer med även efter sommaren, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

I undersökningen framgår även att nästan 3 av 10 svenskar (28 procent) har vänner eller personer i sin närhet som de tycker dricker för mycket under semestern. Drygt 6 av 10 (64 procent) svenskar tror också att det är vanligt att människor har svårt att minska sin alkoholkonsumtion efter semestern.

− Vi vet att många som gör IQ:s test Alkoholprofilen.se efter sommaren känner sig oroliga över sin alkoholkonsumtion. Man har allt att vinna på att reflektera över hur man dricker redan under semestern, säger Magnus Jägerskog.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer