Alkohol och hjärtat

Stor studie avfärdar hälsofördelar med alkohol

Måttlig alkoholkonsumtion är inte fördelaktigt för hjärtat enligt amerikanska forskare.

Det är troligare att det är livsstilsfaktorer än alkoholen som gör att personer med måttlig alkoholkonsumtion har bättre hjärthälsa än den som inte dricker alls. Den slutsatsen drar forskare från Massachusetts General Hospital. De menar att alla nivåer av alkoholkonsumtion bidrar till högra risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Studien omfattade data från från UK Biobank från fler än 370 000 personer. Som många tidigare studier fann forskarna att personer med en måttlig alkoholkonsumtion också hade minst risk för hjärt- och kärlsjukdom. Personer som inte dricker alkohol överhuvudtaget hamnade efter de med måttlig konsumtion, sett till hjärthälsan, och de som drack mycket löpte störst risk.

Men forskarna såg också att människor med en måttlig alkoholkonsumtion oftast har en nyttigare livstil än helnykteristerna. De är fysiskt aktiva, äter grönt och röker mindre. Om man tar hänsyn till några av dessa faktorer försvinner sambandet mellan måttlig alkoholkonsumtion och bättre hjärt- och kärlhälsa.

Studien fann också att risken för hjärt- och kärlsjukdom ökar kraftigt för den som dricker mer än 7 standardglas alkohol i veckan. Risken ökar ännu mer för den som dricker mer än 14 standardglas i veckan. Forskarna skriver att sambandet inte ser ut som än rät linje, utan som en exponentiellt ökande kurva. Men även små mängder alkohol innebär en statistiskt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Mer från Accent