Alkohol

Stor ökning av kvinnors beroendeproblem

Idag är över hälften av allt vin som säljs på Systembolaget packat i låda. Sedan lådvinerna introducerades har kvinnors alkoholberoende ökat med 50 procent. Har lådvinerna blivit en ny kvinnofälla?

När Accent kontaktade några alkoholforskare, Agneta Öjehagen, Jenny Rundberg, Sven Andreasson och Åsa Magnusson, alla väletablerade inom alkoholforskningen, säger de alla att lådvinet kan ha betydelse.

Agneta Öjehagen är professor i psykosocial forskning vid Lunds universitet och studerar sambandet mellan missbruk och annan psykisk sjukdom. Hon är mycket oroad över att så stor andel kvinnor utvecklar alkoholberoende. Det är en snabb och alarmerande utveckling, menar hon. Att ha lådvin hemma ger större tillgänglighet till alkohol än att köpa hem och öppna en flaska.

– Jag tror säkert att tillgängligheten hemma kan ha betydelse för hur mycket man dricker. Att vi ser en så stor ökning av kvinnors beroende innebär andra risker och konsekvenser än för män. Bland annat blir kvinnor gravida och generellt sett tål kvinnor fysiskt mindre mängd alkohol. Skador kopplade till alkohol, utvecklas snabbare för kvinnor, säger Agneta Öjehagen.

Jenny Rundberg är klinisk alkoholforskare vid Lunds universitet. Hon har gjort en stor studie på 850 kvinnor mellan 20-55 år. Här visar det sig att det är högutbildade kvinnor med god ekonomi mellan 45-54 år som dricker mest vin. Denna grupp hade en riskabel konsumtion.

Bilden av att den som har sämre förutsättningar i samhället också är den som dricker mest stämmer alltså inte enligt studien.

– Nej det är, åtminstone efter vad den här studien visar, en förutfattad mening vi har, säger Jenny Rundberg. Svenskarnas alkoholvanor och inställning till alkohol har ändrats radikalt det senaste decenniet.

EU och nya kontinentala vanor
Två stora förändringar har skett som kan förklara att vi dricker 15 procent mer alkohol än för 15 år sedan.

Sverige gick med i EU och tillgängligheten till alkohol ökade. Samtidigt ändrades skattereglerna och alkohol blev billigare.Större tillgång och sänkta priser – det är två politiska styrmedel som vi vet ökar konsumtionen.

Våra dryckesmönster har samtidigt radikalt förändrats. Det har blivit acceptabelt att dricka alkohol på vardagar, ställa fram en tetrapak på bordet vid sidan om mjölken till barnen. Vi dricker mer kontinentalt- vin till måltiderna, after work och mingel i baren. De svenska vanorna, helgdrickandet, finns kvar – samtidigt som vi etablerar nya.

Det är kvinnorna som blir beroende
Allt detta sker under en 15-års period och samtidigt ser vi att 50 procent fler kvinnor blir beroende av alkohol. Är inte detta anmärkningsvärt? Män med alkoholberoende har endast ökat hälften så mycket.

Åsa Magnusson som forskar kring varför kvinnor blir alkoholberoende, vid beroendecentrum på Karolinska institutet i Stockholm, menar att det är skrämmande om det finns ett starkt samband mellan kvinnors ökande alkoholberoende och lådvinet.

– Sedan 2008 ser vi något nytt och det är att kvinnor mellan 45-54 år med bra utbildning och ekonomi som står för den högsta alkoholkonsumtionen. Det är inte längre yngre 20-åringar som dricker mest. Detta kan mycket väl vara en lådvins-problematik, menar Åsa Magnusson.

Åsa Magnusson håller med när vi talar om att en lådvin kan ha samma lockelse i skafferiet som en stor påse godis.

– Vill jag gå ner i vikt är det inte vettigt att köpa två kilo godis. De flesta äter tills det tar slut. Samma sak gäller lådvin. Har man en tendens att dricka för mycket är det svårt att låta bli en box om man har den stående hemma i kylen, säger Åsa Magnusson.

Vindrickandet har ökat 60 procent och kvinnors alkoholberoende har ökat med 50 procent under samma tid. Är EU, uppluckrade tullbestämmelser, billigare priser och nya vanor hela förklaringen till att kvinnors alkoholberoende ökat så mycket?

Sven Andréasson är professor i socialmedicin och tidigare verksam vid Folkhälsoinstitutet. Idag är han överläkare på beroendecentrum i Stockholm och ofta anlitad expert i alkoholfrågor.

– Det är indicier och rimliga antaganden men det finns ingen systematisk undersökning. Vinkonsumtionen har ökat kraftigt men det behöver inte bero på lådvinet, säger Sven Andréasson

Men alla siffror, statistik och tidigare studier om riskbeteenden talar för att det kan finnas ett tydligt samband.

Alkohol spelar roll för två miljoner människor
Det figurerar olika siffror och procenttal i utredningar och media. Det är i stort sett omöjligt att veta hur många som missbrukar alkohol. Först måste man definiera vad som är missbruk – och sedan – graden av missbruket. Det används termer som alkoholberoende, alkoholist, alkoholmissbrukare, storkonsument, riskkonsument, alkoholproblematiker osv.

Enligt regeringens pågående missbruksutredning som ska presenteras i april beräknas 68 000 vara tunga missbrukare, 330 000 personer lider av beroende av alkohol, 700 000 har ett skadligt bruk och 900 000 har en riskabel konsumtion. Totalt spelar alkohol en betydande roll för närmare två miljoner människor. Till detta kommer alla låg- och medelkonsumenter – sen har vi alla barn, partners och anhöriga.

Boxen – en kommande rekyl
Man kan skönja signaler och försiktiga uttalanden, i utredningar, studier och artiklar,att boxvinerna kan bli en rekyl.

Till och med Systembolaget tar det försiktigt. Nyligen sa Systembolaget nej till en vin- och spritproducent att sälja färdigblandade drinkar på box. Producenten har nu anmält Systembolaget till EU-kommissionen. Detta har hänt två gånger tidigare och i båda fallen har Systembolaget fått ändra sitt beslut och ta in produkterna i sortimentet.

Lennart Agén, presschef på Systembolaget, säger så här om hur man resonerar:

– Det är storleken på förpackning vi vänder oss emot i första hand, men ser även att färdigblandade drinkar på box kan komma att vända sig till ungdomar i större omfattning änpå flaska.

När det var aktuellt med bag in box-vinerna på 90-talet tackade Systembolaget nej. Varför och vad hände?

– Vi tackade ju även nej till alkoläsk eftersom den så tydligt vände sig till ungdomar. Leverantören överklagade då till dåvarande Alkoholsortimentsnämnden som beslutade att Systembolaget skulle sälja vin på box.

Vilken skillnad ser Systembolaget i resonemang och argumentation på vin i box och färdigblandad drink i box?

– Argumentationen är i stort densamma, men vi menar att denna typ av produkt i större omfattning än vin på box skulle kunna förväntas vända sig till ungdomar. Dessutom tror vi att en större förpackning lätt kan medföra en högre konsumtion.

Karin Christoffersson

Mer från Accent