Stockholm Pride 25 år

Stockholm Pride satsar på mer alkoholfritt

– Det alkoholfria utbudet ska öka, säger Fredrik Saweståhl, ordförande Stockholm Pride.

I år firar Stockholm Pride 25 år, vilket inbjuder till extra firande. Hbtqi-personer har i flera studier visat sig vara extra utsatta för alkoholens verkningar, och alkoholindustrin marknadsför i hög grad sina produkter på arenor där hbtqi-personer befinner sig. Hur tänker festivalledningen kring detta?

– Vi har skrivit in i vårt nya restaurangavtal att utbudet av alkoholfria alternativ ska öka – vi vill ha ett utbud som passar många besökare, säger Fredrik Saweståhl, ordförande för Stockholm Pride.

Han förväntar sig att människor inte dricker alkohol under själva Prideparaden som går genom Stockholm på dagtid. 

– Eftersom vi går på Stockholms gator är det klart att vi inte förväntar oss att människor dricker alkohol, och vi vill inte att människor ska vara onyktra när de går i paraden. 

Föreningen har enligt honom diskuterat hur de ska förhålla sig till att alkoholhaltiga drycker marknadsförs till en grupp som är extra utsatt för alkoholproblem.

– Det vi har gjort är att se till att erbjuda ett bredare utbud av alkoholfria alternativ. Och det ska inte vara bara läsk eller vatten. Sedan är det naturligtvis fullständigt orealistiskt att driva en festival utan att ha ett utbud av alla olika typer av drycker. 

”Vi ser individuellt på vilka aktörer vi kan tänka oss att samarbeta med och utesluter inte företag som säljer alkoholprodukter.”

Fredrik Saweståhl, Stockholm Pride

Stockholm Pride har inte något problem med att ha partners eller sponsorer som säljer alkoholprodukter.

– Vi ser individuellt på vilka aktörer vi kan tänka oss att samarbeta med och utesluter inte företag som säljer alkoholprodukter.

Han upplever inte att själva festivalen har några större problem med överdriven alkoholkonsumtion.

– Det kan bli någon ordningsstörning, men det är mycket som pågår runt om i stan och det är inte bara vår verksamhet.

Han säger att Stockholm Pride är en viktig plattform för hbtqi-rörelsen, och det finns ett ansvar för att återspegla sunda värderingar. 

– Det finns en del allvarliga frågor som måste diskuteras, men en annan del är att det måste finnas glädje och party, och där måste olika utbud finnas. 

”Det mest hälsofrämjande man kan göra för hbtqi-ungdomar är att erbjuda alkoholfria mötesplatser eftersom de är extra utsatta.”

Elias Fjellander, RFSL ungdom

Elias Fjellander, förbundsordförande RFSL ungdom, uppger att all deras verksamhet är fri från alkohol och andra droger eftersom de vet att nyktra mötesplatser behövs.

– Det mest hälsofrämjande man kan göra för hbtqi-ungdomar är att erbjuda alkoholfria mötesplatser eftersom de är extra utsatta, och har en sämre hälsa, än andra unga. De har också en lägre tilltro till offentliga institutioner, som till exempel vården, och färre i gruppen upplever att de har vuxna omkring sig som de kan lita på. Därför är det väldigt viktigt med trygga mötesplatser, säger han. 

RFSL ungdom samarbetar inte heller med alkoholproducenter av etiska skäl.

– Så länge hbtqi-ungdomars rättigheter inte motsvarar andra ungdomars måste man kraftsamla för deras rättigheter. Det innebär ett aktivt arbete på internet, kompetensutveckling, och affärsval som främjar hbtqi-personers rättigheter i Sverige och Internationellt. 

Det räcker inte med att ett företag backar RFSL finansiellt för att de ska bli samarbetspartners. 

– Det krävs också att de tar ansvar för sin egen verksamhet. Sedan är det överlag så att den alkoholnorm vi har i samhället är destruktiv och gör att många människor, inte minst inom hbtqi-gruppen, mår dåligt och tar skada. 

Mer från Accent