Europride

Spritreklam på svensk ambassad

Under Europride marknadsfördes alkohol på svenska ambassaden i Belgrad. UD säger att de kommer att ta upp frågan.

Under Europride i Belgrad i september publicerade svenska ambassaden bilder på Instagram, föreställande en monter där Absolut vodka marknadsförde sig (bilden är nu borttagen). 

– Det som är speciellt upprörande är att EU just har beslutat om nya riktlinjer för hur man ska begränsa alkohol, och alkoholreklam lyfts fram som en av de saker som verkligen bör begränsas. Att den svenska representationen inte har en policy som styr samarbete med alkoholindustrin är minst sagt förvånande, säger Maria Bergqvist, kommunikatör IOGT-NTO-rörelsen.

IOGT-NTO-rörelsen reagerade på att Sveriges diplomatiska beskickning i Serbien indirekt marknadsför sprit, men också på att det görs på ett event för hbtq+-gruppen. 

– Det här är en grupp som i flera studier har visat sig vara extra utsatta för alkoholmissbruk. Då blir det extra okänsligt, och förvånande att man inte känner till eller bryr sig om det.

IOGT-NTO-rörelsen kontaktade både det svenska Utrikesdepartementet, UD, och Sveriges ambassad i Belgrad, men har ännu inte fått något svar.  

– De har sagt att de ska återkomma till oss, och jag har sagt att de gärna får kontakta oss för att öka sin kunskap och förståelse för frågan, säger Maria Bergqvist.

Maria Bergqvist tycker att det är cyniskt av alkoholindustrin att profitera på en utsatt grupp.

– I bästa fall är det ogenomtänkt av ambassaden att inte inse att de inte hjälper hbtq+-gruppen genom att marknadsföra sprit, säger hon, och fortsätter:

– Men deras agerande väcker också frågan vilken påverkan som alkoholindustrin har på svenska ambassader utomlands generellt? Det är inte första gången som Absolut vodka marknadsförs i samband med events, och det här är ett samarbete som bör granskas. Är pengar inblandade? Följer marknadsföringen lokal alkohollagstiftning? Saknar Utrikesdepartementet en policy kring etik och företagssamarbeten?

Svenska ambassader ska avstå från samarbeten med alkoholindustrin menar hon. 

– Det är målet, och vi kommer att följa upp frågan. Det finns så många andra produkter som Sverige kan vara stolta över och som bidrar till att stärka människor och samhällen – inte försvagar dem. 

I ett mejl till Accent svarar UD:s presskommunikatör Klara Höök på hur UD ser på alkoholens plats inom Sveriges utlandsverksamhet (kortat):

”UD är medvetet om svensk alkoholpolitik och alkoholens skadeverkningar.//. Samarbeten med alkoholföretag sker i undantagsfall, där alkohol ska serveras ”med återhållsamhet och på ett sätt som stämmer överens med vedertagna alkoholpolitiska målsättningar” enligt Regeringskansliets riktlinjer för representation.

Som du nämner finns det fler exempel där utlandsmyndigheter har samarbetat med alkoholföretag. UD har dock ingen detaljerad insyn i varje enskild utlandsmyndighets aktiviteter och partners inom främjarverksamheten och kan därför inte redogöra för deras samarbeten med olika partner, men utgår från att alla myndigheter i sin representation följer reglerna om ansvarsfullt agerande och måttfullhet när det gäller servering av alkoholhaltiga drycker.

UD skriver att de har noterat IOGT-NTO:s synpunkter och ”kommer att beakta dem i dialogen med utlandsmyndigheterna, framförallt gällande just företags marknadsföring av alkoholprodukter. Bland annat kommer vi att informera våra utlandsmyndigheter om vikten av att alltid bedöma lämpligheten i och formerna för ett samarbete när vi träffar dem i Stockholm snart för ett årligt möte med främjaransvariga på svenska utlandsmyndigheter.”

Mer från Accent