Drogvanor

Skolelevernas drogvanor oförändrade

På ett seminarium i Almedalen i dag presenterade CAN årets drogvaneundersökning bland skolungdomar. Resultaten pekar på att de senaste årens nedåtgående trend har avstannat.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har sedan 1971 kartlagt svenska skolungdomars alkoholvanor och framför allt sedan år 2000 har trenden varit stadigt nedåtgående, trots en ökad tillgång på alkohol i samhället. Men nu visar preliminära siffror för 2017 att den nedåtgående trenden har avstannat och planat ut.

– Det är nuläget svårt att säga varför. Vad vi kan se är att läget är oförändrat, konsumtionen varken minskar eller ökar, säger Ulf Guttormsson från CAN och tillägger att även om minskningarna inte fortsatt är det ändå värt att framhålla att alkoholkonsumtionen bland skolungdomar är historiskt låg.

År 2017 uppger exempelvis gymnasieeleverna att de dricker 3,1 liter ren alkohol per år, vilket nästan är en halvering jämfört med 2004 (5,8 liter) då gymnasieundersökningen genomfördes för första gången. Men jämfört med förra året är skillnaden försumbar. För niorna har volymen konsumerad alkohol fallit med två tredjedelar och uppgick till 1,2 liter ren alkohol både 2016 och 2017.

De två senaste åren har ca 25 procent av eleverna i gymnasiet och 8 procent av niorna svarat att de intensivkonsumerat alkohol åtminstone någon gång under senaste månaden. Även intensivkonsumtionen har haft en nedgång under 2000-talet och det är i årskurs 9 den allra största förändringen av alkoholvanorna skett.

Anledningen till att alkoholkonsumtionen bland unga under 2000-talet successivt har sjunkit är flera, menar Guttormsson och pekar bland annat på att föräldrar blivit striktare, ungdomar har mer skärmtid hemma och är över lag mera skötsamma. Inflytandet från kulturer där man inte dricker har ökat, liksom hälsomedvetenheten. Det finns även en global trend att inte dricka.

Frågan är då om alkoholen har ersatts av andra droger?
– Nej, utvecklingen vad gäller droger har varit positiv de senaste fem åren. I årskurs 9 har 6 procent testat droger, i gymnasiets årskurs 2 har 17 procent testat. Vad vi dock kan se är att något fler använder cannabis, säger Ulf Guttormsson.

Även nätdroger och dopning visar en tydlig nergång 2012–2017.

– Vi kan konstatera att alkoholen inte har ersatts av andra droger, säger Ulf Guttormsson.

Mer från Accent