Alkohol

Självmedicinering med alkohol ökar risk för beroende

Den som använder alkohol som medicin mot depression löper större risk att bli beroende. Det visar en ny amerikansk studie

Rosa Crum, på John Hopkins Bloomberg School of Public Health, har utgått från data i en nationell studie från 2001 och 2002, där personer har rapporterat att de använt alkohol som medicin. Det skriver United Press International, UPI,

När personerna intervjuades igen 2004 och 2005 visade det sig att de ofta uppvisade tecken på beroende.

− Det indikerar att alkohol som används i syfte att minska depressiva känslor kan öka sannolikheten för att utveckla alkoholberoende, säger Rosa Crum.

Hon anser att personer som självmedicinerar med alkohol istället bör söka andra sätt att hantera känslorna eller söka professionell hjälp.

Studien är publicerad i Journal of the American Medical Association Psychiatry.

Mer från Accent