Alkoholberoende

Så stor betydelse har uppväxten för att utveckla alkoholberoende

Uppväxtmiljön har stor betydelse för vilka barn som senare utvecklar ett alkoholberoende. Det visar en ny svensk syskonstudie.

Vilken betydelse har uppväxtmiljön för att utveckla alkoholberoende senare i livet? Det har svenska forskare studerat. I studien ingick 1 316 helsyskonpar och 4 623 halvsyskonpar från svenska familjer, där minst ett barn adopterats bort och minst ett växt upp med de biologiska föräldrarna.

– För syskon som adopterades bort minskade risken för att utveckla ett alkoholberoende med 25 procent, jämfört med de som var kvar i en miljö med missbruk, säger Kristina Sundquist, professor vid Centrum för primärvårds-forskning vid Lunds universitet.

– Det visar att inte bara gener, utan även miljön, har stor betydelse, tillägger hon.

Men det visade sig också att om barnet adopterats till en fosterfamilj där det fanns ett dolt alkoholmissbruk försvann den skyddande effekten, och risken att utveckla ett alkoholberoende var lika stor för syskonen.

– Många kanske tycker att det låter som sunt förnuft, men det bekräftar verkligen hur viktig uppväxtmiljön faktiskt är, säger Kristina Sundquist.

Studien visar också att om adoptivfamiljen drabbades av traumatiska händelser, som en förälders död, eller skilsmässa, försvann också den skyddande effekten. Det bortadopterade barnet löpte då lika stor risk att utveckla ett alkoholberoende som om hen hade växt upp i den biologiska familjen.

Mer från Accent