Alkohol

Pengar styr läkarinsats

När engelska läkare fick extra betalt för att ge råd om alkohol ökade rådgivningen. När ersättningen drogs in upphörde insatserna tvärt.

2008 införde Englands hälsodepartement ett nationellt program för att undersöka effekten av att ge ekonomisk ersättning till allmänpraktiserande läkare för att prata med patienter om deras alkoholkonsumtion. Målet var att identifiera högriskkonsumtion och därmed kunna erbjuda patienter rådgivning för att minska deras konsumtion. Läkarna fick 2,38 brittiska pund (cirka 30 svenska kronor) för varje nyregistrerad vuxen patient som identifierades som riskkonsument.

Programmet ledde till att alkoholrelaterade undersökningar och rådgivning sakta men säkert började att öka. Det rapporterar Sci Tech Daily. När den ekonomiska ersättningen sju år senare (2015) togs bort sjönk antalet undersökningar och rådgivande samtal omedelbart. 

Studiens huvudförfattare Amy O´Donell säger i en kommentar att när ersättningen drogs in ledde det till att 27 000 engelsmän vid slutet av 2016 förlorade möjligheten till läkarråd för att minska sitt drickande. Hon betonar: ”Detta trots att allmänpraktiserande läkare fortfarande är skyldiga att identifiera och hjälpa högriskkonsumenter.” Hon pekar också på riskerna med denna typ av kortsiktiga insatser, där ekonomiska incitament används i syfte att öka leveransen av åtgärder för att förbättra folkhälsan.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer