Forskning

Pappaledighet minskar alkoholskador

Män som varit föräldralediga blir mer sällan inlagda på sjukhus akut på grund av alkohol.

Forskargruppen vid Stockholms universitet undersökte om pappaledighet påverkar alkoholrelaterad sjuklighet och dödlighet. De har granskat effekterna av föräldraledighetslagen från 1995, som gav möjlighet att reservera 30 dagars ledighet enbart för pappan (Lagen ledde för övrigt till att andelen pappor som tog föräldraledigt ökade från 40 procent till över 70).

Studien visar att män som varit föräldralediga löper betydligt minskad risk att bli akut inlagda på sjukhus på grund av alkoholkonsumtion.

–  Reformen minskade antalet akuta alkoholrelaterade sjukhusinläggningar av pappor med 34 procent under de två första åren efter barnets födelse. De minskade även något 8 respektive 18 år efter födseln, säger forskaren Helena Honkaniemi, i ett pressmeddelande.

– Politiker bör överväga det faktum att pappor som tar ut föräldraledighet inte bara främjar ett mer jämställt deltagande i omsorgen om barnen, det kan också minska andelen alkoholrelaterade skador, säger Sol Juárez, medförfattare till studien, i en kommentar.

Forskarna fann däremot inga förändringar för alkoholrelaterad dödlighet.

Mer från Accent