Covid 19

Ny studie bekräftar: Alkohol ökar covidrisk

Den som dricker mycket alkohol löper större risk att bli sjuk i covid-19.

Ett ökat antal sjukdomsfall på amerikanska colleges har kopplats till alkohol rapporterar sajten medical.net. Sjukdomsfallen har också tenderat att bli svårare. Amerikanska campus har blivit hårt drabbade av pandemin och tvingats stänga ned under långa perioder.

Att dricka alkohol är vanligt bland amerikanska studenter. 51 procent uppger att de dricker, 24 procent att de berusningsdricker, och 6 procent beskriver sig själva som storkonsumenter av alkohol.

Att vara storkonsument ökar risken för att få covid-19. Dels på grund av negativ påverkan på hälsan, dels för att högriskbeteende ökar och därmed smittorisken. Förhoppningen är att studien ska hjälpa hälsovårdande myndigheter att kommunicera effektivare med riskgrupper.

Mer från Accent