Ungdomar

Nej, unga ersätter inte alkohol med cannabis

Ibland antyds från olika håll att det minskade supandet bland unga skulle bero på att de använder cannabis istället. Det stämmer inte, visar en genomgång av data från CAN:s skolundersökningar.

– Det förekommer beskrivningar som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. I och för sig tror jag att det stämmer att tillgängligheten är högre eftersom priserna är så låga, men eleverna anser fortfarande att det är lättare att få tag på alkohol och vi ser ingen större ökning av cannabisanvändning i våra undersökningar, säger Ulf Guttormsson, chef för avdelningen för analys och metod på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

CAN undersöker varje år skolelevers drogvanor i grundskolans årskurs nio och gymnasiets årskurs två. Undersökningarna har genomförts i nian sedan 1970. Då var det omkring 15 procent av eleverna som någon gång testat cannabis. Idag är siffran 7-8 procent. I slutet av 1980-talet var andelen lägst, 3-4 procent.

– Vi hade en liten topp år 2010, men därefter har det gått ner igen. Om det har skett konsumtionsökningar i andra grupper vet vi ingenting om. Det skulle kunna vara möjligt att det skett en ökning i marginaliserade grupper som kanske inte går i gymnasiet eller skolkar mycket, men bland de som deltar i vår undersökning ser vi det inte, säger Ulf Guttormsson.

De data som pekar på att cannabis skulle användas mer idag är polisens och tullens beslagsstatistik.

– Ett problem med den statistiken är att resultatet till så stor del påverkas av vad polisen och tullen bestämmer sig för att göra, säger Ulf Guttormsson.

Inte heller syns några tecken i CAN:s undersökningar på att cannabis skulle ha ersatt alkohol som berusningsmedel.

– Nästan ingen använder bara cannabis. Tvärtom ser vi att de som använt cannabis dricker betydligt mer alkohol än de som inte gjort det.

Resultaten visar att av de elever som använt cannabis minst tjugo gånger var 43 procent högkonsumenter av alkohol, jämfört med 12 procent av övriga i undersökningen.

Cigaretter rökte 56 procent regelbundet, mot 14 procent av övriga gruppen och hela 44 procent hade testat annan narkotika, jämfört med 3,4 procent av övriga.

Mer från Accent