Lagstiftning

Minimipris på alkohol kan rädda liv

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att minimipriser på alkohol kan minska alkoholkonsumtion, sjukdom och död, och bidra till mer jämlik hälsa.

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten, FHM, visar att minimipriser sannolikt skulle minska alkoholkonsumtionen och därmed alkoholrelaterad sjukdom och död. Personer med låg inkomst och/eller hög alkoholkonsumtion skulle påverkas mest.

Minimipriser innebär ett lagstadgat lägsta pris som baseras på hur många gram ren alkohol en dryck innehåller. I Sverige är alkohol relativt dyrt på grund av jämförelsevis höga alkoholskatter. Det är sannolikt en bidragande orsak till att minimipriser aldrig på allvar diskuterats här.

En annan är att höjda skatter ökar priset på alla alkoholdrycker, medan minimipriser bara höjer priset på de billigaste. Dessutom landar skatten i statskassan, medan ett högre pris på en billig dryck ökar vinsten för handlare och/eller producenter.

”När Systembolaget inför billig öl i sortimentet, och vin säljs för låga literpriser i bag-in-box, ökar intresset för minimipriser.”

Alkoholskatten har dock urholkats och alkohol har blivit billigare i förhållande till svenskarna inkomster. När Systembolaget inför billig öl i sortimentet, och vin säljs för låga literpriser i bag-in-box, ökar intresset för minimipriser. FHM har därför gjort en översikt av studier publicerade 2000–2020 för att undersöka om minipriser skulle kunna minska ojämlikheten i hälsa.

I översikten konstateras att i de nio studier som undersökte påverkan på alkoholkonsumtionen fann samtliga att den minskade. Mest minskade den bland personer med hög konsumtion. Konsumtionen minskade också mer låginkomsttagare jämfört med höginkomsttagare. Allra mest minskade konsumtionen bland dem som hade hög konsumtion och låg inkomst.

”Allra mest minskade konsumtionen bland dem som hade hög konsumtion och låg inkomst.”

Drickandet minskade i samtliga åldersgrupper, men störst var minskningen bland personer över 35 år. I två av de studier som ingick i rapporten undersöktes skillnader mellan män och kvinnor; men där den ena visade att konsumtionen minskade mest bland kvinnorna, visade den andra motsatsen.

Folkhälsomyndighetens slutsats är att minimipriser ”kan vara en åtgärd som minskar alkoholrelaterad ojämlikhet i hälsa eftersom de största effekterna på konsumtion, sjuklighet och dödlighet ses i grupper med låg socioekonomisk position och/eller hög alkoholkonsumtion.”

Mer från Accent