Covid 19

Mindre alkohol vid distansarbete

En finsk studie konstaterar att många drack mindre alkohol när de arbetade hemifrån.

Många verkar bra av att jobba hemifrån. I alla fall om man ska tro en ny studie från finska Arbetshälsoinstitutet. I enkätundersökningen syns att många sover bättre, dricker mindre alkohol, och att fler också utnyttjat möjligheten att träna mer.

21 procent av deltagarna i studien uppger att deras alkoholkonsumtion minskat vid distansarbete. Mönstret är extra tydligt hos de under 50 år, där var fjärde person uppgav att de druckit mindre. De allra flesta av de svarande, 77 procent, säger att alkoholkonsumtionen inte förändrats. 2 procent svarar att de ökat sin alkoholkonsumtion.

– När man minskar sin alkoholkonsumtion kan många själva lägga märke till att de orkar mer, säger forskaren Leena Kaila-Kangas, Arbetshälsoinstitutet, i ett pressmeddelande.

Marja Aho, ansvarschef på finska alkoholmonopolet Alko, ser positivt på studiens resultat.

– Människor är allt mer intresserade av sitt eget välbefinnande och de val som stödjer det. Under tiden med distansarbete har man kanske övervägt sina val på nytt, som till exempel alkoholkonsumtionen och situationer som hör samman med alkoholkonsumtion, säger hon.

Mer från Accent