Forskning

Medicin mot diabetes och fetma kan dämpa sug

Läkemedel mot diabetes typ 2 och fetma kan även vara effektivt vid alkoholberoende hos människor.

Diabetesläkemedlet semaglutid, som även godkänts för behandling av fetma, saluförs bland annat under varumärket ozempic. Människor som tar preparatet har även vittnat om ett minskat alkoholsug.

I en färsk studie vid Göteborgs universitet gavs semaglutid till alkoholberoende råttor, varpå deras alkoholdrickande kraftigt minskade. De behandlade råttorna drack mindre än hälften jämfört med råttor som inte hade fått preparatet.

Vid återfall blir alkoholintaget i regel större än före uppehållet. I råttstudien dämpades alkoholintaget även vid återfall, såväl för honor som för hanar.

Forskarna bakom studien bedömer det som mycket sannolikt att resultaten går att överföra från råttor till människor. Resultat från andra studier om läkemedel för alkoholberoende gjorda med samma forskningsmodell har visat liknande effekter hos människor. Forskarna tror att läkemedlet kommer att göra mest nytta för personer med både övervikt och alkoholberoende.

Studien har undersökt möjliga förklaringar till att läkemedlet minskar alkoholdrickandet. Resultaten pekar på att en minskad belöning av alkohol skulle kunna vara en bidragande faktor då semaglutid påverkar hjärnans belöningssystem.

Mer från Accent