Forskning

Yoga kan minska alkoholsug 

Enligt en ny svensk studie kan yoga minska alkoholsug.

Enligt en ny studie kan konditionsträning – och i synnerhet yoga – minska sug och konsumtion av alkohol. Forskarna efterfrågar nu fler och effektivare, samt icke-stigmatiserande, behandlingar mot alkoholberoende. 

– Upp mot 80 till 90 procent av alla som lider av en problematik med alkohol söker inte, eller får inte hjälp, att hantera sitt beroende. Detta trots att det får negativa konsekvenser för deras psykiska och fysiska hälsa, säger Mats Hallgren, institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Deltagarna i studien delades slumpmässigt in i tre grupper varav en grupp tränade kondition, en annan yoga, och den tredje fick telefonrådgivning av en behandlingsspecialist. 

Totalt deltog 140 otränade män och kvinnor som diagnosticerats med alkoholberoende. Yoga- och konditionsgruppen uppmuntrades att träna tre gånger i veckan under en 12-veckorsperiod. 

”Medveten andning kan kopplas till minskad stress och ångest.”

Mats Hallgren

– Vi är inte säkra på varför yoga är extra effektivt. Men träningsformen inkluderar andra komponenter som kan hjälpa människor med till exempel fokus på andning. Att andas lite bättre när man tränar, samt medveten andning, kan kopplas till minskad stress och ångest. 

Deltagarna drack i snitt sex alkoholenheter (glas) färre per vecka, och hade under studien fler nyktra dagar – och den största minskningen kunde ses i yogagruppen.

I denna grupp minskade också symtom på depression och ångest i större utsträckning än i de andra grupperna. 

I studien fann man att konditionsträning, speciellt yoga, minskade nedstämdhet och ångest, vilket forskarna också tror kan förklara den minskade konsumtionen av alkohol.

Träningen ledde till positiva psykologiska och biologiska effekter och fokus låg lite mer på psykologiska effekter men i nästa studie vill forskarna se mer på biologiska faktorer.

Mats Hallgren tror också att träningen leder till minskad stress vilket kan förklara förändringarna i dryckesvanor och ett upplevt förbättrat psykiskt mående. 

”När man känner stress ökar risken att man vill dricka ganska mycket, och stress ökar känslan av ångest och nedstämdhet.”

Mats Hallgren

– När man känner stress ökar risken att man vill dricka ganska mycket, och stress ökar känslan av ångest och nedstämdhet. Så vi tror att det sätter igång alkoholsuget. När personen lär sig att stressen mildras om den dricker alkohol är risken att det beteendet fortsätter, och i förlängningen kanske personen får ännu svårare att hantera stress.

I en framtida studie planerar forskarna att undersöka de långvariga effekterna av träning på alkoholkonsumtion för att se hur kognition och dopaminsystem påverkas. De vill också arbeta mer med att motivera deltagarna till träning, och hjälpa dem mer under processen och förändra sina rutiner. 

– Vi vill testa hur effekterna förändras över tid. Träning är inte för alla, men vården borde jobba mer med att kunna skriva ut träning på recept och hjälpa människor med beroende genom träning. Detta eftersom vi kan se stor effekt med små medel, säger Mats Hallgren.

Mer från Accent