Alkohol

Maria Larsson: Det finns pengar

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) är ansvarig för alkohol- och narkotikafrågor och hon är kritisk till kommunernas hantering av missbruksvården.

– Vården fungerar inte bra. Personer får inte rätt vård vid rätt tidpunkt. Man måste gå in med en insats när signalen kommer, när man är motiverad, och inte flera veckor senare. Vården avgörs av vilken kommun och ibland kanske till och med av vilken handläggare du får.

Men att det skulle handla om att kommunerna har för lite resurser håller inte Maria Larsson med om.

– Kommunerna totalt går med ett överskott i år så pengar finns det. Det är inte försvarbart att skylla på det.

Ska människors liv ligga i händerna på något så godtyckligt som de lokala politikernas prioriteringar?

– Alla kommuner måste ju följa socialtjänstlagen. Det ansvaret kommer man inte ifrån. Men som sagt jag tycker inte att det fungerar bra.

Det är du som är ansvarig minister, vad tänker du göra?

– Jag har tillsatt missbruksutredningen som just nu ser över hur ansvaret för vården ska utformas, som ska lägga ett förslag nästa år. Sedan har jag gett kommunerna mer pengar.

Joanna Wågström

Mer från Accent