Barn i missbruksmiljö

Fler barn ringde Bris om alkohol i julas

Julen 2015 hade Bris (Barnens rätt i samhället) 1300 stödjande samtal med barn och ungdomar som ringde in. Det är 40 procent fler än julen 2014. Många av samtalen handlade om oro för föräldrarnas alkoholkonsumtion. Enligt Bris beror den höga samtalsfrekvensen sannolikt på organisationens ökade synlighet i sociala medier.

Psykisk ohälsa och dåligt mående, vänner samt familjekonflikter var de vanligaste ämnena som barn och unga ville prata om när de kontaktade Bris kuratorer under jullovet. Många samtal, i synnerhet under julafton, handlade om oro över föräldrarnas drickande.

– Många samtal handlade om alla förväntningar som byggs upp på julafton och om oron för att de inte ska infrias. Alla önskar sig en fin jul med bra stämning, men så blir det ju inte alltid, säger Stina Michelson, en av Bris kuratorer som jobbade under julen.

Hon tycker det är svårt att uttala sig om det var ovanligt många samtal om just alkohol och missbruk den här julen.

– Dessa frågor kommer upp hela året, inte bara under jullovet. Men visst är det så att ett barn som lever med missbrukande föräldrar känner sig extra utsatt och sårbar under just julen. Man känner sig ensammare med sin oro då än i vardagen, när man har skola och kompisar. På julen är man ofta hänvisad till familjen, säger Stina Michelson.

IOGT-NTOs ordförande Johnny Mostacero är även han av uppfattningen att det ökade antalet samtal till Bris troligen beror på organisationens synlighet i sociala medier – som ju är där unga finns i dag. Steget att våga ta kontakt är helt enkelt mindre och fler får också vetskap om att man kan ringa och berätta om sin oro.

Även det faktum att frågan om vuxnas drickande uppmärksammas alltmer, inte minst genom IOGT-NTO:s Vit Jul-kampanj, tror Johny Mostacero kan vara en bidragande orsak till de ökande samtalen.

– Vuxnas drickande under julen var en icke-fråga för bara tio år sedan. Men i dag pratar vi om det och lyfter upp problemet, vilket förhoppningsvis gör att fler barn vågar berätta. Det är inte längre tabu på samma sätt som förr, vilket är positivt. Där tror jag att IOGT-NTO har varit bidragande. Vår kampanj syns och hörs och debatteras i media. Ju mer problemen med alkohol belyses, desto lättare är det att prata om det, säger Johnny Mostacero.

Mer från Accent