Alkohol

Läkarnas förslag: inför alkoholfri operation

Två glas alkohol per dag fördubblar risken för komplikationer efter operation. Därför bör patienter inte dricka veckorna innan de ska opereras.

Den som dricker mer än två glas per dag dubblerar risken för komplikationer efter operation. Det skriver Sven Wåhlin, överläkare på Beroendecentrum Stockholm, och Hanne Tønnesen, professor vid Lunds universitet, i Läkartidningen.

Andelen svenskar som dricker riskabelt mycket beräknas vara ungefär en miljon. Förutom de skador och sjukdomar som alkoholen i sig orsakar växer bevisen för att alkohol även påverkar utgången av planerade operationer.

Högkonsumenter av alkohol som lyckas låta bli att dricka 4–8 veckor före operationen minskar risken för komplikationer med 70 procent.

Komplikationerna kan vara infektioner, blödningar, komplikationer i lungor och hjärta eller försämrad sårläkning och beror på den belastning som alkoholen utsätter kroppen för.

Konsekvenserna blir att fler dör, vårdtiderna blir längre och behovet av intensivvård ökar.

Sven Wåhlin och Hanne Tønnesen anser därför att patienter bör informeras om riskerna och erbjudas stöd för att klara att hålla sig alkoholfria före operationen.

På senare år har tobaksrökning observerats som en påverkbar riskfaktor och det har därför blivit allt vanligare att patienter som röker erbjuds hjälp att sluta i god tid före operationen. När nu allt fler studier visar att också alkohol påverkar risken bör detsamma gälla patienter som dricker riskabla mängder alkohol, menar Sven Wåhlin och Hanne Tønnesen.

Mer från Accent