Alkohol

Kvinnor och yngre drabbas hårdast när andra dricker alkohol

En ny studie visar på  stora skillnader mellan hur invånarna i olika länder upplever att de drabbas av andras drickande. Gemensamt är dock att kvinnor och yngre drabbas mest.

I en ny studie jämförs vilka konsekvenser alkohol har för andra än den som dricker i de fem nordiska länderna och Skottland. Resultatet visar, något förvånande, att det inte är fler som upplever att de påverkas negativt i de länder där det dricks mest.

Högst andel som anser sig påverkas negativt av att någon annans drickande har Finland och Island med omkring 28 procent vardera. Lägst andel finns i Skottland där cirka 14 procent uppger att de drabbas. Emellan kommer Norge med 24 procent, Danmark med 19 procent och Sverige med 17 procent.

Skulle ordningen följa konsumtionen skulle Skottland, Finland och Danmark ligga högst och Island, Norge och Sverige lägst.

– Det var lite oväntat. Vår hypotes var att fler skulle uppleva negativa konsekvenser av andras drickande i de länder där konsumtionen är högre, säger Erica Sundin, doktorand på Karolinska institutet och utredare på CAN, och en av forskarna bakom studien.

Någon förklaring till varför resultatet inte blev som förväntat har hon inte.

– Vi har diskuterat väldigt mycket kring varför. Någon riktigt bra förklaring har vi inte. Vi tror att det kan handla om olika syn på alkohol, att toleransen är olika hög för vad man anser vara normalt när man dricker. Men det är bara spekulationer, vi vet egentligen inte, säger Erica Sundin.

Mest intressant tycker hon ändå de resultat som är gemensamma för länderna är.

– Kvinnor drabbas mer än män och yngre personer mer än äldre i alla länderna. Att kvinnor drabbas mest är omvänt resultat mot vilka som skadas mest av eget alkoholbruk. Det visar tydligt att om man inte tar den här typen av skador i beaktande så blir det en underrapportering av alkoholproblemen, säger Erica Sundin.

Studien är publicerad i Libertas Academica.

Läs mer:

I december förra året släppte IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet en gemensam rapport som belyste området.

Mer från Accent