Dödlighet

Kvinnor med bröstimplantat dör oftare av droger

Kvinnor som förstorat brösten löper tre gånger så stor risk att dö av alkohol eller andra droger. Risken för självmord är också tre gånger högre än för kvinnor som inte genomgått operationen.

Ny forskning visar att risken att kvinnor med bröstimplantat begår självmord är ungefär tre gånger förhöjd. Detsamma gäller risken att dö av alkohol eller andra droger. Det rapporterar Daily Mail.

I studien har 3 527 svenska kvinnor ingått. De har opererats mellan 1965 och 1993. Den ökade risken märktes inte av förrän tio år efter operationen.

– Jag tror att en del kvinnor som väljer att förstora sina bröst redan före operationen har psykiska problem, som dåligt självförtroende eller dålig kroppsuppfattning, säger Loren Lipworth från the Vanderbilt University Medical Center i USA och ansvarig för studien.

Mer från Accent