Irland

Krav på nyktra studentboenden – Hela åtgärdslistan

Universitet och högskolor på Irland måste ge studenterna tillgång till studentboenden fria från alkohol och andra droger.

Universitet och högskolor i Irland måste tillhandahålla sociala utrymmen på campus utan tillgång till alkohol, enligt ett nytt statligt hälsoinitiativ. Högskolorna uppmanas även till att ha allmänna utrymmen som är alkohol- och drogfria.

Åtgärderna ingår i ett nytt ramverk för att tackla missbruk bland studenter.

Initiativet kommer efter ökad oro om utbrett narkotikamissbruk bland ungdomar, och flera uppmärksammade dödsfall bland studenter efter misstänkta överdoser de senaste åren. Det ledde till att Mary Mitchell O’Connor, Irlands minister för högre utbildning, i fjol sammankallade en responsgrupp med akademiker, polis, studenter och räddningspersonal. Gruppen ombads ta fram en aktionsplan för att ta itu med missbruk på landets campus, enligt Irish Times.

Responsgruppens rapport visade på avsaknaden av en övergripande strategi mellan olika sektorer inom högre utbildning. Rapportens rekommendationer förs nu in i det nya ramverket och inkluderar:

  • Krav på att varje högskola ska samla in data om läkemedelsanvändning fortlöpande för att få grepp om problemets omfattning.
  • Att varje högskola utveckla sin egen drog- och alkoholpolitik tillsammans med en handlingsplan som ska övervakas av en högre tjänsteman vid institutionen.
  • Att skolorna tillhandahåller nyktra sociala utrymmen och studentboenden, och även ska tilldela utrymme för stödgrupper som arbetar med de som kämpar med missbruk av narkotika och alkohol.
  • De ska även överväga säkerhetsfrågor som potentiell användning av droger och alkohol medan de planerar storskaliga studentevenemang, samt tillhandahålla rådgivningstjänster och behandlingstjänster för studenter.
  • Att personal samt studenter rekommenderas även utbildas i hur man ger konstruktiva råd till studenter i dessa frågor.

Totalt har 14 institutioner anmält sig för att delta i undersökningen. En forskargrupp från University College Cork under ledning av Dr Michael Byrne, chef för högskolans studenthälsa, kommer att bedriva forskningen.

Ministern Mitchell O’Connor har sagt att datainsamlingen kommer att representera den största och mest omfattande datainsamlingen gällande narkotikamissbruk inom högre utbildning på Irland.

– Detta kommer att vara en sektorsspecifik, fördjupad titt på narkotikamissbruk, och icke-användning, bland våra studenter. Man tittar särskilt på elevernas motivation att använda eller inte använda droger, och de negativa konsekvenserna för de som drabbats. Även deras vilja och förmåga att ändra sitt beteende eller att förbli nykter undersöks, såväl som vilken påverkan droger har på deras akademiska erfarenheter, säger hon enligt Irish Times.

Mer från Accent