Stroke

Kraftigt ökad risk för hjärnblödning av alkohol

Att dricka fyra glas alkohol per dag femfaldigar risken att drabbas av hjärnblödning.

Den som dricker stora mängder alkohol löper en kraftigt förhöjd risk att drabbas av hjärnblödning, den dödligaste formen av stroke. Det framgår av en ny avhandling från Umeå universitet. Fyra standardglas alkohol om dagen ökar risken fem gånger, jämfört med den som dricker lite eller inte alls.

Att hög alkoholkonsumtion ökar risken för hjärnblödning är känt sedan tidigare. Däremot har det varit oklart hur stor riskökningen är, eftersom man oftast varit hänvisad till självskattning för att få veta hur mycket försökspersonerna druckit. Många minns inte, eller vill inte berätta, hur mycket de druckit.

Kristina Johansson, doktorand vid Umeå universitet och specialistläkare i internmedicin, har istället använt sig av en biomarkör som heter fosfatidyletanol för att avgöra hur mycket en person druckit veckorna innan blodprovet tas.

– Genom att använda biomarkörer i blodet går det att på ett mer precist sätt förutsäga risk för hjärnblödning än med traditionella metoder. Det gör det lättare att hitta personer med särskilt hög risk för att kunna arbeta förebyggande, säger Kristina Johansson, i ett pressmeddelande.

Hon hoppas att resultaten ska komma till användning i praktiken.

– Resultaten är lovande. Det krävs mer forskning innan vi vet om personer med förhöjt fosfatidyletanol kan påverka sin risk för hjärnblödning genom att förändra sin alkoholkonsumtion. Men så mycket kan vi redan nu säga att personer som dricker fyra glas, eller mer, per dag, har en kraftigt ökad risk för hjärnblödning. Med kunskap om det kan man försöka minska den totala risken, till exempel genom att hålla blodtrycket på en så bra nivå som möjligt.

Mer från Accent