EU

Irland ett steg närmare alkoholvarning

Irland kan bli först i EU med att införa varningstext på alkoholförpackningar.

Som en del i ett åtgärdspaket för att få bukt med den höga alkoholkonsumtionen ville Irland redan 2018 införa cancervarningar på alkoholförpackningar. 

– Irland är det första landet I EU som vill införa hälsovarningar och har tagit på sig ledartröjan i frågan. Dock är reaktionen från alkoholindustrin stark. De hävdar att initiativet strider mot EU-rätten, säger Emil Juslin, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO.

EU-kommissionen har bett Irland att precisera sitt förslag.

– Precis före sommaren presenterade Irland ett mer detaljerat förslag, vilket visar att de faktiskt menar allvar.

Hur stor sannolikhet har de att få igenom förslaget?

– Jag tror att den är ganska stor. Det här är en folkhälsoåtgärd, och som sådant ett befogat handelshinder. I EU:s nya cancerplan står också att hälsovarningar ses som hälsofrämjande åtgärd. 

Vad händer nu?

– EU-kommissionen har bollen. Andra får komma med synpunkter, vilket har lett till stor aktivitet från industrins sida. IOGT-NTO kommer att skicka synpunkter. Vi hoppas förstås att Sverige aktivt ska stödja förslaget och gärna fundera över att införa varningstexter här också. Hittills är Italien och Slovakien de enda medlemsländer som skickat in synpunkter.

Emil Juslin är optimistisk.

– Jag tror inte att industrin lyckas stoppa det här. Det är ganska enkelt att utforma reglerna så att det inte blir någon otillbörlig konkurrens. Det är svårt att se att någon skulle missgynnas. I stället skulle det höja kunskapen om alkoholens skadeverkningar hos konsumenter. 

Han säger att det finns forskningsstöd för hälsovarningar.

– Det kommer mer och mer forskning som visar att hälsovarningar ökar kunskapsläget i samhället.

Mer från Accent