FN-forum

IOGT-NTO i toppmöte om Agenda 2030

Stort att IOGT-NTO fick vara med, men tveksamt vad resultatet blir. Så kan Maik Duennbiers erfarenheter sammanfattas.

De två sista veckorna i juli representerade Maik Duennbier IOGT-NTO i den svenska delegationen för FN:s e-toppmöte om hållbar utveckling. 

– Det var stort att IOGT-NTO fick vara med. Vi fick en av de tre platser som Forum för idéburna organisationer med social inriktning, där IOGT-NTO är medlem, hade, säger han.

Toppmötet för hållbar utveckling har hållits varje år sedan 2016 för att följa upp Agenda 2030 som antogs 2015. Maik Duennbier har deltagit tidigare.

– Men det är första gången jag är med i vad regeringen kallar Team Sweden, eller svenska landslaget för hållbar utveckling. Tidigare har jag deltagit för Movendis räkning, säger han.

Maik Dûnnbier. Foto: Adin Pinjo

Den svenska delegationen var sammansatt för att representera Sverige. 

– Städer, den privata sektorn och det civila samhället fanns representerat i delegationen som var större än någonsin tidigare, drygt 80 personer. Vi hade dagliga möten där vi blev tilldelade olika evenemang att bevaka och rapportera tillbaka till regeringen ifrån. Mötet var ju digitalt så vi var hemma, men det hölls efter New York-tid så vissa evenemang genomfördes väldigt sent på kvällen.

Så mycket utrymme för att agera själv fanns inte.

– Det var svårt att ens få ställa en fråga. Vi hade också regler som sa att vi alltid skulle förhålla sig till vad som är viktigast för Sverige, och inte skapa konflikt om det inte behövs. Då är det inte så lämpligt att till exempel kritisera andra länder, säger han.

”Jag fick se vilka andra organisationer som är intresserade av våra frågor och fundera över hur vi kan stödja dem i deras arbete så att de tar sig an dem.”

Maik Duennbier

Vad var mest spännande?

– Tre saker: först och främst att få ingå i Sveriges delegation och få se hur Sverige ligger till i arbetet och hur viktigt det är för svensk del. Som nummer två kom civilsamhälles-organisationernas egna dagliga möten då jag också fick se vilka andra organisationer är intresserade av våra frågor och fundera över hur vi kan stödja dem i deras arbete så att de tar sig an dem. Det tredje blir att se hur regeringens företrädare reagerar när de får min rapport om alkoholpolitik och alkohol som utvecklingshinder. 

Två evenemang under toppmötet arrangerades tillsammans med alkoholindustrin.

– I båda fallen handlade det om små länder, där industrin antagligen köpt in sig i arrangemanget. En kvinna, som representerade den privata sektorn i den svenska delegationen, deltog i ett av evenemangen. Hon reagerade på industrins medverkan och tog upp det på nästa dags möte. Bland annat hade ölindustrin berättat hur de stöttat restaurangbranschen i landet under pandemin. Hon tyckte det var illegitimt att de fick vara med och fick så stort utrymme. Hon ansåg att det var ett dåligt exempel på CSR-arbete (ansvarsfullt företagande).

Maik Duennbier är glad över att hon reagerade.

– Det var så bra att reaktionen kom från henne. Då kunde jag fylla på och vi fick en bra diskussion om alkoholpolitik.

Blir det något resultat av toppmötet?

– Politiskt avslutas varje toppmöte med en deklaration. Det är ju det konkreta resultatet. För den svenska regeringen var det en framgång. De lyckades genomföra detta mitt under pågående regeringskris. De gjorde en bra presentation av sitt arbete och hade tagit fram en fin video. Och det var mycket aktivitet på sociala medier. Men vi från civilsamhället är kanske mer skeptiska till om det verkligen blir något resultat. Det är också en underrepresentation av den sociala dimensionen, där alkohol ingår.

Han hoppas ändå på en fortsättning för IOGT-NTO:s del.

– Det är ett fint betyg för IOGT-NTO att vi fick vara med. Och även om jag ser svagheter i arbetet med Agenda 2030 så hoppas jag att IOGT-NTO får chans att ingå i delegationen även nästa år. IOGT-NTO jobbat med hållbar utveckling för individ och samhälle sedan 1879. När jag påpekade det fick jag skratt och gillanden, säger Maik Duennbier.

Den 8 september inbjuder Forum idéburna organisationer med social inriktning till ett webbinarium om FN-mötet, där bland andra Maik Duennbier kommer att medverka.

Mer från Accent