Trafiknykterhet

Inga alkotester i hamnarna – nu förlängs försöket

För att minska rattfylleriet fick vaktbolag för två år sedan rätt att genomföra alkotester vid Sveriges färjeläger. Några kontroller verkar det dock inte ha blivit.

Lagen trädde i kraft sommaren 2010 och ger särskilt utbildade kontrollanter, i praktiken väktare eller ordningsvakter, rätt att kontrollera nykterheten bland förarna som kör av färjorna. De nya reglerna var planerade att gälla till och med den 30 juni 2013 – men nu föreslår justitedepartementet enligt tidningen Riksdag&Departement att försökslagen förlängs till 2016.

Några kontroller verkar det nämligen inte ha blivit. En utvärdering från Rikspolisstyrelsen visar att lagen inte har tillämpats – enbart nio personer har gått utbildningen och bara två av dem har förordnats som trafiknykterhetskontrollanter.

Departementet föreslår att samma regler som tidigare ska gälla under förlängningen av försöket: Alkotesterna sker genom utandningsprov och om misstanke om rattfylleri uppstår ska polis tillkallas.

Redan 2007 utförde ett vaktbolag nykterhetskontroller på förare som lämnade färjorna i Ystad. Där resulterade 24 000 prover i att 133 fall av rattfylleri överlämnades till polisen. Verksamheten stoppades dock eftersom den stred mot gällande lag.

Mer från Accent