Europa

Höjd alkoholskatt räddar liv

130 000 dödsfall färre varje år skulle bli resultatet om Europas länder införde minimiskatt på alkohol.

Världshälsoorganisationens, WHO, europakontor har gjort en modellstudie för att se vilka effekter minimiskatt på alkohol skulle få på europeernas hälsa. Bakgrunden är att alkoholbruk och dess konsekvenser utgör en av de största utmaningarna för folkhälsan i Europa. Regionen är den som har den högsta alkoholkonsumtionen och största kostnaderna för alkoholskador av alla WHO:s regioner.

Att höja alkoholskatterna är det mest kostnadseffektiva sättet att minska alkoholskadorna, ändå är det många länder som drar sig för att genomföra en sådan höjning. Prispolitik är tvärtom det instrument som används minst för att bekämpa alkoholskador i regionen.

I studien har forskarna granskat skattenivåerna i 50 länder och underregioner för att uppskatta hur stor andel av priset som är skatt på öl, vin och sprit, samt hur många dödsfall som skulle kunna undvikas om nivåerna höjdes till en miniminivå.

”Alkoholskatter underutnyttjas som folkhälsofrämjande åtgärd.”

WHO Europa

WHO konstaterar att alkohol är lättillgängligt i regionen och att alkoholskatter underutnyttjas som folkhälsofrämjande åtgärd. Deras granskning visat att skatten i genomsnitt endast utgör 5,7 procent på vin, 14,0 procent på öl och 31,3 procent på sprit. Men skillnaderna är stora. I Europa finns en rad länder som inte ens har någon alkoholskatt på vin. Alkohol har också blivit billigare över tid eftersom de flesta länder drar sig för att justera skatterna uppåt i samma takt som invånarnas inkomster ökar.

Mer från Accent