Forskning

Hjärtflimmer av både alkohol och narkotika

Metamfetamin, opiater, kokain, cannabis och alkohol kan alla orsaka förmaksflimmer.

Att använda narkotika eller alkohol kan öka risken att drabbas av förmaksflimmer, det vill säga att hjärtat slår oregelbundet. Tillståndet kan leda till allvarliga komplikationer som blodproppar, stroke och hjärtsvikt rapporterar News Medical

I en stor studie visar forskare från University of California att bruk av metamfetamin, kokain, opiater och cannabis ökar risken att få diagnosen förmaksflimmer. Detta oberoende av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Jämfört med dem som inte använde några av de fyra substanserna löpte de som tagit metamfetamin 86 procents högre risk, opiatanvändare 74 procents högre risk, kokainanvändare 61 procents högre risk, och cannabisanvändare 35 procents högre risk, att få diagnosen förmaksflimmer.

Sannolikheten att drabbas ökar ju längre tid personen använt drogen.

– Våra studier indikerar att det fortfarande finns mycket vi inte förstår om hjärtarytmi och risken med flera substanser. Då substanserna i den här studien var allt från stimulantia till lugnande medel är det förvånande att risken ökade för alla fyra, säger Anthony Lin, förste författare till studien och läkare vid institutionen för medicin vid University of California.

I en separat studie fann samma forskare att även alkoholkonsumtion ökar sannolikheten att hjärtat ska börja slå oregelbundet strax efter konsumtionstillfället.

Något som Accent skrivit om tidigare, då såväl en tysk studie baserad på data från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Italien, som en amerikansk studie tidigare i år visat samma sak.

Mer från Accent