Alkohol

Hjälp att dricka mindre alkohol via sms

Forskare i Linköping har tagit fram ett nytt mobilbaserat stöd för den som vill minska sin alkoholkonsumtion.

Varje söndag får de som tar del av det mobilbaserade stödet ett sms. I meddelandet finns en länk till en sida, där man kan stämma av hur den egna alkoholkonsumtion har sett ut den senaste veckan.

Efter att ha rapporterat sin konsumtion, visas en sammanställning över eventuella risker med den nuvarande konsumtionen. Deltagaren får information om hur drickandet kan minskas, få överblick över sin konsumtion över tid, och sätta egna mål.

– Tidigare forskning har visat att just reflektion med återkoppling kan hjälpa många att minska sin konsumtion. Man blir mer uppmärksam på hur mycket man faktiskt dricker, och man får stöd att minska drickandet, säger Marcus Bendtsen, universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, som leder studien på Linköpings universitet.

”Många skriver till sig själva att de ska tänka på nära och kära, på sin hälsa och på att slippa vara bakfulla.”

Marcus Bendtsen

Under vardagar kan man få extra stöd. Då skickas ett sms om dagen med reflektionsövningar och tips.

– Dessutom går det att författa egna sms till sig själv – något som visat sig vara väldigt populärt. Många skriver till sig själva att de ska tänka på nära och kära, på sin hälsa och på att slippa vara bakfulla, säger Marcus Bendtsen.

De räknar med 2 000 deltagare i studien. Alla deltagare kommer att få tillgång till stöd, men för en del kommer det att fördröjas i fyra månader. Den gruppen ska istället motivera sig själva med den information som finns på IQ.se Genom att fördröja stödet för en del av deltagarna hoppas man på att kunna mäta effektiviteten.

”Det handlar egentligen inte om att det är just digitalt, utan det handlar om att vi via det digitala når många.”

Marcus Bendtsen

Marcus Bendtsen tror mest på digitalt stöd när det gäller att nå ut till så många som möjligt.

– Det handlar egentligen inte om att det är just digitalt, utan det handlar om att vi via det digitala når många. Eftersom vi också når ut via sökmotorer och sociala media, så når vi personer där de är i sin vardag –  inte via till exempel primärvårdsenheter.

Forskarna räknar med att många som är med i studien är personer som skulle dra nytta av denna typ av stöd, men som aldrig skulle vända sig till primärvården. De vet ofta att alkohol påverkar deras vardag negativt, men det betyder inte att de vill söka vård.

”De vill ha ett stöd som är personligt och som de kan jobba med i sin vardag.”

Marcus Bendtsen

– De vill ha ett stöd som är personligt och som de kan jobba med i sin vardag. Det digitala hjälper dem också att få in det i vardagen, det är inte bara ett möte mellan en sköterska eller läkare och patient, det är ett kontinuerligt samarbete över fyra månader, säger Marcus Bendtsen.

På Linköpings universitet räknar de med att rekryteringen till studien är färdig innan årets slut och därefter påbörjas analysarbetet av materialet. Projektet planeras avslutat i slutat av 2021.

Många sv studiens deltagare är väl medvetna om att deras drickande skadar andra.

– Det ser vi genom de sms som deltagare skriver till sig själva. Trots att det rusar framåt med digitala stöd för levnadsvanor så finns det förvånansvärt få väl genomförda studier av denna typ, och detta är den största studien av sitt slag, säger Marcus Bendtsen, och fortsätter:

– Vi måste visa på effekterna av ett stöd innan vi kan rekommendera det, precis som man visar på hur nya mediciner är effektiva innan man tillåter deras spridning. Om det visar sig att stödet är effektivt så hoppas vi göra det tillgängligt för alla.

Mer från Accent