Alkoholindustrin

Forskning om alkohol allt oftare betald av industrin

En ny brittisk studie visar att alkoholforskning allt oftare finansieras av alkoholindustrin. Resultatet blir fler studier som hävdar att alkohol är positivt för hälsan.

I en ny studie visar forskare från Yorks universitet att forskning finansierad av alkoholindustrin, eller närstående organisationer, ökat med 56 procent sedan 2009. Totalt rör det sig om 13 500 studier som direkt eller indirekt finansierats av industrin.

Omfattningen ger anledning till oro över risken för partiskhet, intressekonflikter och selektiv rapportering av resultat, enligt forskarna.

– Vår studie visade en oroande trend. Medan alkoholindustrin kraftigt har minskat sin egen forskning på hälsoområdet har de ökat finansieringen av andras forskning. Antingen direkt, eller indirekt via närstående organisationer, säger Su Golder, hälsovetenskapliga institutionen vid Yorks universitet och en av forskarna bakom studien.

Su Golder anser att alkoholföretagen utnyttjar ett ”transparent kryphål”.
– Många tror att det är välgörenhetsorganisationer som står bakom och inser inte vilken koppling de har till branschen., säger hon.

Särskilt bekymmersamt är, menar hon, att alkoholindustrin finansierar forskning som rör hälsa.
– Många av studierna kommer fram till att alkohol har en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom och hävdar att substansbruks problem är ett individuellt val snarare än en konsekvens av industrins agerande.

Forskarna tror att detta bara är toppen av isberget.
– I vetenskapliga artiklar ska forskare deklarera vilka som finansierat deras forskning, men vi vet att det inte alltid sker, säger Jim McCambridge, professor vid hälsovetenskapliga institutionen, Yorks universitet.

Han anser att oberoende forskare skulle göra jobbet bättre.
– Alkoholföretagen kan hävda att det är deras skyldighet att stötta forskning, men den här sortens forskning skulle göras betydligt bättre av oberoende forskare.

Mer från Accent