Alkohol

Fler samtal till hjälplinjer

Samtalen till Droghjälpen ökade med 33 procent och till Alkohollinjen med 12 procent under 2021.

Det visar årsrapporten för 2021 för de anonyma stödtjänsterna Droghjälpen, Alkohollinjen, och Alkoholhjälpen i Stockholms läns sjukvårdsområde.

–  Kontakterna har ökat på alla tre stödlinjer de senaste åren. Att Droghjälpen sticker ut särskilt mycket 2021 tror vi beror på att fler känner till att vi finns, säger Kerstin Annerborn, enhetschef estöd vid Beroendecentrum Stockholm, som driver verksamheterna i ett pressmeddelande.

Majoriteten av de som söker hjälp har någon form av samsjuklighet. Jämfört med tidigare år är det framför allt samtal om kokain, amfetamin, tramadol och MDMA (ecstasy) som ökat. Dessa droger berördes i ungefär dubbelt så många samtal som tidigare.

Nytt på Droghjälpen är självhjälpsprogrammet för cannabisanvändare och en mini-guide för anhöriga. Under 2021 tog cirka hundra personer del av stödet.

–  Vi vet att självhjälpsprogram kan vara ett viktigt första steg för någon som vill förändra sitt beteende, säger Kerstin Annerborn.

I rapporten ingår en samsjuklighetsrapport från Droghjälpen som visar att 60 procent av de 750 personer som Droghjälpen hade kontakt med under 2021 hade någon form av samsjuklighet, det vill säga psykisk ohälsa parallellt med droganvändningen. De vanligaste psykiska besvären var ångest och depression. I samma projekt undersöktes effekten av det anonyma stödet från Droghjälpen.

– Användarna uppgav färre antal dagar med droganvändning och upplevde sina problem med droger som mindre redan efter en kort stödkontakt. Även anhöriga upplevde att problemen minskade. De uppgav också att tilltron till att kunna förändra situationen hade ökat. Resultatet tyder på att relativt enkla insatser via nätet och telefon kan göra skillnad även för personer med samsjuklighet, säger Kerstin Annerborn.

Mer från Accent