Cancer

Fler cancerfall orsakade av alkohol

Andelen cancerfall som orsakas av alkohol i världen har ökat de senaste tio åren.

Alkohol orsakar en rad sjukdomar och leder ofta till för tidig död. Någon minskning är inte i sikte. Tvärtom har andelen cancerdiagnoser som orsakats av alkohol ökat från 3,6 procent av alla fall 2002 till 5,5 procent tio år senare. Det visar en sammanställning som blev färdig i höstas och som publicerats i International Journal of Cancer.

Översatt till individer innebär det att 770 000 personer årligen dör av cancer orsakad av alkohol runt om i världen. Fallen är dock inte jämt fördelade. Eftersom män dricker mer drabbas de oftare. Andelen cancerfall som kan relateras till alkohol är för män 7,2 procent medan andelen för kvinnor är 3,5 procent.

Till cancerdöd bidrar alkohol i ännu något högre grad, 5,8 procent, varav 7,8 procent för män och 3,3 för kvinnor.

Inte heller geografiskt är fallen jämt fördelade över världen. Särskilt hårt drabbad är den region som WHO kallar Western Pacific, där bland andra Australien, Nya Zeeland, Kina, Japan, Kambodja, Sydkorea, Vietnam och Hong Kong ligger, liksom den syd-ostasiatiska regionen, dit bland andra Bangladesh, Indien, Myanmar, Sri Lanka och Thailand räknas.

Mer från Accent