Norden

Finnarna piggast på vardagsdrickande

Finländare är mest tillåtande till alkohol, svenskar är mest återhållsamma .

Danskar och finländare har den mest tillåtande attityden till alkoholberusning. Därefter kommer norrmännen, medan svenskar är minst tillåtande. Det framgår av en ny rapport som Novus genomfört på uppdrag av Systembolagets dotterbolag, IQ i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Island ingår inte i undersökningen.

– Svenskarna är mest återhållsamma, även om vi har blivit mer tillåtande med tiden, säger Karin Hagman, VD på IQ, i ett pressmeddelande.

Även när det gäller vardagsdrickande är svenskarna mest återhållsamma, tätt följda av danskarna. Men även här har attityden blivit mer tillåtande.

– Att dricka lite och ofta i vardagen är något som oftast förknippats med den danska alkoholkulturen. Men resultaten visar att det faktiskt är finnarna som är mest liberala när det kommer till vardagsdrickande, säger Karin Hagman.

I rapporten intervjuas etnologen och måltidsforskaren Richard Tellström. Han säger att nordbor är lika på många sätt, men skiljer sig en hel del vad gäller inställningen till alkohol.

Han anser att skillnaderna går att förklara med den politiska och kulturella historien, men också av den religiösa.

– Även om de nordiska länderna inte är särskilt religiösa i dag så påverkar de olika kristna värdetraditionerna hur länderna ser på moraliska frågor som alkohol, berusning och statens inblandning i privatlivet. Sverige, Norge och Finland har en mer gemensam värdegrund än Danmark, vilket även kan förklara vissa resultat i den här undersökningen, säger han.

Mer från Accent