Alkohol

Finländare dricker mindre alkohol

För åttonde året i rad minskar finländarnas alkoholkonsumtion. Lågkonjunktur och skattehöjningar är förklaringen, enligt alkoholforskaren Thomas Karlsson.

En ihållande lågkonjunktur samt upprepade skattehöjningar på alkoholdrycker ses som de främsta orsakerna. I fjol drack finländaren i gemen motsvarande 10,8 liter ren sprit. Det är 0,4 liter, eller 3,6 procent, mindre än förrförra året.

Forskaren Thomas Karlsson vid enheten för alkohol och droger på Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors, THL, säger till Accent att siffrorna knappast kommer som någon överraskning.

– Eftersom vi i Finland under ett flertal år haft en ekonomisk lågkonjunktur och människornas köpkraft har försämrats, så har också konsumtionen av alkoholdrycker minskat.

– Till det kommer att vi haft fem moderata alkoholskattehöjningar mellan åren 2008 och 2014.

Alkoholkonsumtionen i Finland har alltså sjunkit stadigt i närmare ett decennium. Fjolårets siffra på 10,8 procent kan jämföras med år 2008, då snittkonsumtionen räknat i ren sprit låg på 12,5 liter per person.

– Den sjunkande totalkonsumtionen märks nu även genom att alkoholskadorna, med vissa undantag, minskat de senaste åren, säger Thomas Karlsson.

Thomas Karlsson. Foto: Jari Raikko/THL
Thomas Karlsson. Foto: Jari Raikko/THL

En trend är att finländarna i allt högre grad väljer bort starka alkoholdrycker till förmån för svagare. I fjol utgjorde starksprit endast 19 procent av konsumtionen, och mätt under tidsperioden 2007–2015 har konsumtionen av starka alkoholdrycker sjunkit med hela 36 procent.

– Knappt hälften av konsumtionen i fjol bestod av öl, samtidigt som vinkonsumtionen konstant ökat, berättar Thomas Karlsson.

Kommer då den positiva trenden med sjunkande totalkonsumtion att hålla i sig?

– Så länge som det alkoholpolitiska regelverket förblir oförändrat och köpkraften inte avsevärt förbättras gör den nog det, säger Thomas Karlsson.

Han berättar att den finska regeringen för närvarande arbetar med en reformering av alkohollagstiftningen.

– Om man i samband med detta avsevärt förenklar den fysiska tillgängligheten vad gäller alkohol så kan konsumtionen komma att öka markant. Men innan innehållet i regeringens proposition är klart är det för tidigt att sia om framtiden.

Helsingforsbon och journalisten Heikki Jokinen är helnykterist. Han har två iakttagelser angående det minskade alkoholbruket i landet. Den ena är demografisk:

– Finländarna åldras i snabb takt och det är i de äldre åldersgrupperna många storkonsumenter finns. Alkoholrelaterad dödlighet är vanlig i dessa grupper och alkoholindustrin måste hela tiden se sig om efter nya konsumentgrupper. Nu är gruppen unga inte så stor i Finland och det kan hända att den så att säga inte räcker för att ersätta de äldre som fallit bort, säger han.

En annan orsak till det minskade drickandet bland unga är, menar Heikki Jokinen, det enormt stora intresset för dataspelande i Finland.

– Det finns massvis av unga människor här i landet som ägnar flera timmar av dygnet åt dataspel. De vet att det inte fungerar att spela och dricka alkohol samtidigt, för då misslyckas man i spelet.

Mer från Accent