Anmälan

Fick alkoholreklam med dammsugarpåsarna

Alkoholreklam dök upp i IOGT-NTO:s leverans av dammsugarpåsar – nu anmäls vinföretaget till Konsumentverket. För andra gången.

När en IOGT-NTO-förening nyligen beställde dammsugarpåsar följde ett reklamblad med i lådan från ett vinhandelsföretag. Så får det inte gå till, enligt Emilia Pettersson, politisk sekreterare för IOGT-NTO:s drogpolitiska avdelning:

– Reklamen har skickats till en förening som arbetar med personer som har missbruk, eller som påverkats negativt av andras alkoholbruk. Därmed är utskicket extra påträngande i detta fallet. Man har inte heller möjlighet att välja bort att en sådan reklamlapp medföljer, säger hon.

Nu har företaget bakom reklamen, The Wine Company, anmälts till Konsumentverket. Anmälningarna kommer från en av IOGT-NTO:s föreningar, samt från en privatperson som reagerat på liknande reklam vid beställning av patroner till en skrivare. Privatpersonen kontaktade IOGT-NTO för att reklamen upplevdes som provocerande, och i hopp om att fler kunde backa upp anmälan.

– Marknadsföring av alkohol ska ske med särskild måttfullhet. Vi på IOGT-NTO anser inte att särskild måttfullhet vidtagits i detta fallet. Man vet inte ens vem mottagaren av paketet är, därmed kan mottagaren vara under 25 år, vilket inte är tillåtet, säger Emilia Pettersson.

IOGT-NTO:s drogpolitiska avdelning ser helst ett totalt förbud mot alkoholreklam, men i detta fall anser man att alkoholreklam åtminstone inte bör kunna skickas ut till allmänheten på detta sättet.

Ilona Schäfer, The Wine Company, säger att detta är ett mycket vanligt sätt för dem att marknadsföra sig på, och något de hållit på med länge. Och hon ser inga problem med det.

– Men vi utvärderar alltid våra reklamkampanjer för att se till att vi har nått rätt målgrupp på ett effektivt, men ansvarsfullt, sätt. Vi vill aldrig göra någon upprörd, och det är tråkigt att höra att några har blivit det. Just nu kontrollerar vi om nödvändiga försiktighetsåtgärder inte har vidtagits i just detta fallet, säger hon till Accent.

The Wine Company är ett tyskt företag och enligt Ilona Schäfer försöker de hålla sig uppdaterade vad gäller både Sverige och Tysklands lagstiftning gällande marknadsföring av alkohol. Hon säger att de känner till målgruppen för alkoholreklam måste vara över 25 år i Sverige.

Vi är medvetna om den särskilda situationen i Sverige och känner till alkohollagen sedan lång tid tillbaka. Det är något som är viktigt för oss och vi prioriterar att vår marknadsföring ska följa nuvarande lagar.

Företaget kommer nu att undersöka klagomålet från IOGT-NTO vidare, men inväntar myndigheternas beslut.

Redan för åtta år sedan uppmärksammades samma vinhandels-företag av Konsumentverket, bland annat genom IOGT-NTO. Då hade företaget skickat ut direktreklam gällande alkohol i svenska hushålls brevlådor.

Då bedömde Konsumentverket att marknadsföringen var oförenlig med alkohollagens krav på särskild måttfullhet. Detta eftersom reklamen skickades hem till konsumenter som inte uttryckligen bett om sådan reklam.

Företaget bestred dock ärendet och hävdade att reklamen var utformad efter rådande rekommendationer. I maj 2015 föll domen: marknadsdomstolen beslutade sig för att inte gå på Konsumentombudsmannens, KO:s, linje, vilket innebar att KO fick betala företagets rättegångskostnader på 750 000 kronor.

Enligt Emilia Pettersson friades företaget för att de riktat reklamen till personer över 25 år. Den gången låg alkoholreklamen också i slutna kuvert, där det redan utanpå stod vad kuvertet innehöll.

– Då har man åtminstone haft ett val om man vill öppna kuvertet. Men denna gång låg reklambladet över produkten som beställts, och man hade inte ett val att välja bort annonsbladet, säger hon.

Nu hoppas både hon och anmälarna att utfallet blir annorlunda jämfört med 2015.

– Vi hoppas att man får upp ögonen för den här reklamen. Det är viktigt att de inte får fortsätta att tänja på gränserna på det här sättet för alkoholreklam. Det ser vi som ytterst problematiskt. Tidigare friades de, nu har de vågat ta ytterligare steg och testar att utvidga utrymmet. Vi hoppas på konsekvenser och att man slår fast att det inte är okej att göra på det här sättet, säger Emilia Pettersson.

Mer från Accent