Irland

EU godkänner varningstexter på alkohol

Efter många turer är Irland nu fria att införa krav på hälsovarningar på alkoholförpackningar. EU-kommissionen har inget att invända.

Irland har velat införa krav på hälsovarningar på alkohol sedan 2018. EU-kommissionen bad Irland återkomma med förtydliganden och i juni förra året lämnade Irland in ett nytt och mer detaljerat förslag, vilket Accent skrivit om tidigare.

Mot det nya förslaget har EU-kommissionen inget att invända, vilket Independent var först med att berätta. 

Organisationen Alcohol Action Ireland välkomnar att landet nu har möjlighet att införa en ny lag som säger att ingen alkohol får säljas utan varningstext. På sin hemsida skriver de att varningstexterna ska informera om:

  • Att alkohol orsakar leversjukdom.
  • Riskerna med alkohol under graviditet.
  • Sambandet mellan alkohol och dödlig cancer.

”De synpunkter som motsatte sig förslaget kom från alkoholindustrin.”

Sheila Gilheany

Dessutom måste alkohol- och kaloriinnehållet i produkten deklareras och adressen till webbsidan askaboutalcohol.ie (fråga om alkohol) visas.

– Regleringen av hur etiketterna ska utformas är banbrytande och välkomnas varmt av folkhälsomyndigheter och hälsoförespråkare över hela världen. Faktiskt gav 70 procent av inläggen i EU:s samrådsprocess starkt stöd till åtgärden. De synpunkter som motsatte sig förslaget kom från alkoholindustrin, säger dr Sheila Gilheany, vd för Alcohol Action Ireland.

Hon påpekar att lagförslaget faktiskt röstades igenom i det irländska parlamentet 2018.

– Den har också fått stöd i en nyligen genomförd undersökning där 72 procent av irländarna svarade att konsumenter har rätt att få information om hälsorisker av alkohol på produkter och i annonser. Endast 11 procent var emot sådan information. Irland som land kan vara stolt över att ta ledningen i den här frågan.

Mer från Accent