Norge

Ett steg närmare varningstexter på alkohol

Norska Helsedirektoratet har fått i uppdrag att föreslå hur varningstexter kan införas på alkohol.

Uppdraget från hälsoministern Ingvild Kjerkol kommer åtta månader efter att Helsedirektoratet lämnat sin utredning. I den kommer de till slutsatsen att information om hälsorisker med alkohol bör finnas på förpackningar.

Den norska nykterhetsrörelsens samverkansorganisation Actis har länge kämpat för varningstexter.

– Att Ingvild Kjerkol nu agerar är ett viktigt steg i rätt riktning. Det handlar om att ge folk en möjlighet att göra ett hälsosamt val, och då måste de få veta vad de får i sig, säger Inger Lise Hansen, generalsekreterare i Actis.

I utredningen från Helsedirektoratet fanns inget konkret förslag på hur varningstexterna skulle utformas och hur det kan genomföras och förvaltas i praktiken. Det är det ministern nu vill ha besked om. Märkningen kommer troligen innehålla hälsovarningar för till exempel graviditet och trafik. Mer oklart är det om förpackningarna också kommer att få innehållsdeklaration, något som Actis har argumenterat för.

Actis påpekar att WHO är tydliga i sina rekommendationer och uppmanar till att införa konkreta riktlinjer vad gäller storlek och typsnitt samt att varningstexten placeras på produktens framsida.

Inger Lise Hansen hoppas att införandet inte ska dra ut allt för långt på tiden.

– Risken är att det kommer att ta tid innan märkningen är plats på produkterna ute i butikshyllorna. Vi ser från andra länder att särskilt alkoholindustrin motarbetar de här processerna. Men vi hoppas att Ingvild Kjerkol får framgång med detta och att vi så snabbt som möjligt följer efter Frankrike, USA, Australien, och andra länder som redan har infört lösningar för alkoholmärkning, säger hon.

Mer från Accent