Estland

Estland: Kraftigt sänkt alkoholkonsumtion

Alkoholkonsumtionen i Estland har sjunkit kraftigt – med en tredjedel på tio år. I grannlandet Litauen dricks det mest bland OECD-länderna.

Det senaste decenniet har estländare dragit ner på sitt alkoholintag. Detta enligt den senaste hälsorapporten från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD.

Estland hamnar på 13:e plats i en jämförelse med andra OECD-länders alkoholkonsumtion.

Under 2017 konsumerade den genomsnittliga estländaren drygt 10,3 liter ren alkohol. Det är en minskning med 30 procent jämfört med 2007, då de drack 14,8 liter per person, det rapporterar ERR News, estnisk public service.  

Endast ett annat lands alkoholkonsumtion minskade också med mer än tre liter; Danmark.

Ett annat baltiskt land toppade listan över högst alkoholkonsumtion; Litauen, där 12,3 liter ren alkohol dricks per person varje år. Genomsnittet för hela OECD var 8,9 liter.

Alkoholkonsumtionen har minskat i nästan alla OECD-länder jämfört med för ett årtionde sedan. Rapporten visar dock att svenskars alkoholintag legat relativt stabilt under perioden; 7,1 liter ren alkohol per person 2017, jämfört med ett decennium tidigare då den siffran var något lägre 7,0 liter.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer