Alkoholnormen

En riktig man ska tåla en sup – eller?

Vid högtider blir alkoholnormen extra tydlig. Inte minst vid midsommarfirandet.

Länge har det ansetts vara okej för män att dricka mycket. Något som blir extra tydligt vid högtider och i andra festliga sammanhang. En norm IOGT-NTO och organisationen Män ifrågasätter, bland annat vid ett gemensamt seminarium tidigare i våras. I panelen satt Farida al-Abani, generalsekreterare för Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning och tidigare partiledare för Feministiskt initiativ.

Är det manligt att dricka?

– Ja, män dricker mer än kvinnor och det har länge ansetts som något som män gör, åtminstone i västvärlden, säger hon.

Hon anser också att det är män som sätter normen för festande.

– Det finns en ”time out-effekt” under fester, en form av process där gränserna för vad man får göra kan överskridas. Oftast är det män som går över gränserna medan kvinnor förminskas i de sammanhangen. Och det sker inte bara när alkohol är närvarande.

Time out-effekten behöver inte nödvändigtvis vara negativ.

– Det kan vara positivt att få tillfälle att testa att bete sig normbrytande och gränsöverskridande. För till exempel HBTQ-personer som inte känner sig helt accepterade i samhället är det fantastiskt att en fest kan göra att man vågar vara sig själv. Men det ska vara okej för kvinnor också. Hur ska vi få dem att känna sig trygga? Och måste alkohol alltid vara med? 

”Kvinnor beter sig inte lika illa som män när de dricker, ändå beläggs kvinnor ofta med mer skuld och skam.”

Farida al-Abani

Hon anser att alkoholnormen behöver brytas tillsammans med andra normer.

 – Kvinnor beter sig inte lika illa som män när de dricker, ändå beläggs kvinnor ofta med mer skuld och skam. Det blir ytterligare en anledning att kontrollera kvinnors beteende. 

Även om Farida al-Abani tycker det är djupt orättvist tycker hon inte att kvinnors rätt att dricka lika mycket som män är något att sträva efter.

– Nu ser vi oftare hur kvinnor tar efter män, men kampen handlar inte om att kvinnor ska få dricka mer. För den feministiska kampen finns det mycket mer att vinna på att belysa de problem som kommer med alkohol.

Hon tar dejting-kulturen som exempel.

– Det handlar till exempel om hur man presenterar sig på dejting-appar. Många kvinnor vill visa att de minsann kan dricka som en man: ”Vi träffas och tar en öl.” Det där är ju planterat av alkoholindustrin. De får oss att tycka att det är normalt, att det är så man gör när man ska träffa någon. Men kvinnors mål ska inte vara att springa efter männen.

Oftast är det dock så jämställdheten diskuteras.

– Varken inom marknadsföringen eller i samhället i övrigt premieras kvinnligt beteende. Diskussionen gäller hela tiden hur kvinnor ska ta sig in på männens arenor, men aldrig tvärtom. Hur fler kvinnor ska nå ledande positioner i samhället snarare än hur vi får in fler män i vård- och omsorg. Det är det manliga beteendet som ska spridas.

”Om vi accepterar att män får bete sig på fester, eller dricka när deras partner är gravid, är vi med och skapar en tyst överenskommelse.”

Farida al-Abani

Manlighet är, liksom alkoholnormen, en överenskommelse, anser Farida al-Abani.

– Den ser inte likadan ut överallt. Det finns många likheter, men också olikheter. Män har inte heller varit likadana genom historien. Att män ska ta hand om sina barn har blivit en förväntan i Sverige, men så har det inte alltid varit, och så ser det inte ut överallt. Det visar på rörligheten i normer, att de går att förändra.

Hon anser att vi alla är med och bidrar till normerna.

– Om vi accepterar att män får bete sig på fester, eller dricka när deras partner är gravid, är vi med och skapar en tyst överenskommelse.

Hon tycker att vi alla måste börja ifrågasätta mer.

– Är det viktigt för mig att vi har alkohol på festen? Kanske har vi alkohol för att vi tror att alla andra vill ha. Kommer gästerna att tycka bröllopet är tråkigt om det inte serveras alkohol? När man frågar folk i undersökningar så skulle majoriteten gärna ha sett att festen varit utan alkohol. Men trots att de inte vill ha själva så tror de ändå att de andra vill ha det. 

Att vi tror att alla andra tycker något annat än vi själva kallas majoritets-missförståndet och kan bidra till att människor dricker mer än de egentligen vill.

– Alkoholindustrin förstärker den förväntan och skapar ett behov. Men inte heller alkoholnormen är densamma överallt. Alkohol är inte självklart för alla. Jag kommer själv från en kultur, Libyen, där alkohol inte existerar. Där det till och med är förbjudet. Och bland unga i Sverige idag är inte alkohol norm.

”För industrin är det viktigt att få kvinnor att dricka, om kvinnor också gör det så är det normalt.”

Farida al-Abani

Även den som inte dricker påverkas av alkoholnormen och marknadsföringen.

– Den som inte dricker eller dricker väldigt lite kan börja fundera över sin egen konsumtion – om den är för låg.

Vad vi dricker påverkas också av normen.

– Förr drack kvinnor öl och män vin. I dag är det snarare tvärtom. Det visar att det bara är ”hittepå” av industrin snarare än något typiskt manligt eller kvinnligt. För industrin är det viktigt att få kvinnor att dricka, om kvinnor också gör det så är det normalt. Även cannabisindustrin använder kvinnor när de ska försöka normalisera bruket. 

Farida al-Abani tycker att vi alla kan fundera över de val vi gör och vad som ligger bakom dem.

– Varför dricker vi just den här drycken? Inte bara om det är alkohol eller inte, utan också vilken sort. Är det en slump eller är det något annat?

Mer från Accent