Finland

Efter skattehöjningarna: Så mycket minskar alkoholskadorna i Finland

Alkoholkonsumtionen i Finland har minskat. Det får konsekvenser, bland annat i form av färre vårddagar och minskat rattfylleri.

Av en nyligen publicerad årsbok för 2012, Alcohol and Drug Statistics, framgår att alkoholkonsumtionen i Finland har minskat från 10,1 liter ren sprit år 2011 till 9,6 liter 2012. Det rapporterar det finska Institutet för Hälsa och välfärd (THL).

Antal vårddagar på grund av alkohol har också minskat med fem procent. Särskilt är det vård på grund av abstinenssymptom som minskat.

Alkoholrådgivning har däremot använts i lika hög grad som tidigare.

Antalet alkoholpåverkade förare minskade också med 11 procent jämfört med året före. Antalet personer som togs i förvar på grund av fylleri var 72 000, vilket är den lägsta siffran på 40 år.

Yrkesverksamma personer har druckit lika mycket under hela 2000-talet. Däremot har konsumtionen bland unga minskat liksom berusningsdrickandet.

Efter en stor sänkning 2004 har Finland på senare år höjt alkoholskatterna. Skatten på sprit sänktes mest, med hela 44 procent. Skatten på öl sänktes med 32 procent och vin med 10 procent. Effekten blev omedelbar. Konsumtionen gjorde ett skutt uppåt från cirka 9 liter före sänkningen till 10,5 året efter. Skadorna följde raskt efter och 2007 fattade den finska regeringen beslutet att höja skatterna igen.

Den första höjningen genomfördes i januari 2008 och följdes av ytterligare två höjningar under 2009. I januari 2012 kom nästa höjning och i januari i år ytterligare en.

Även andra alkoholpolitiska åtgärder har vidtagits, som att minska öppettiderna och begränsa reklamen. Å andra sidan har antalet Alko-butiker ökat liksom serveringstillstånden.

Mer från Accent