Ny undersökning

Drogförsäljning och fylla problem på biblioteken

1 av 5 biblioteksanställda känner sig otrygga på jobbet. Många vittnar om drogpåverkade besökare och om drogförsäljning på biblioteken.

Arbetssituationen är ohållbar på många svenska bibliotek enligt en undersökning som medlemstidningen Vision har gjort bland fackförbundet Visions medlemmar. Många anställda vittnar om sömnsvårigheter och ångest – och var femte upplever otrygghet på jobbet minst en gång i veckan.

– Det är en anmärkningsvärd siffra, i nivå med andra yrken som man annars tänker har en mer utsatt roll. Det är oroande och inte rimligt att man upplever den otryggheten på sitt jobb – och 40 procent upplever dessutom att det blivit värre de senaste åren. Det är en oroväckande trend, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Framförallt upplever många oro kopplat till drogförsäljning och påverkade besökare på biblioteken.

Nära 60 procent av de som deltagit i undersökningen säger att de haft berusade besökare de senaste åren, och 37 procent att de noterat att det förekommit öppen droghandel.

”Många säger att man måste avvisa besökare som uppträder påverkade, och droghandeln upplevs som otäck.”

Veronica Magnusson, ordförande fackförbundet Vision

– Det är verkligen höga siffror, och detta skildrar ändå bara vad personalen observerat. Många säger att det är svåra situationer att hantera när man måste avvisa besökare som uppträder påverkade, och droghandeln upplevs som otäck. Det finns även en oro för barn på biblioteket, och om de kan komma över något som lämnats kvar, säger Veronica Magnusson.

Brottsförebyggande rådet, Brå, släppte nyligen en rapport som visar att alla folkbibliotek i Sverige utsatts för brott och ordningsstörningar de senaste tolv månaderna. De konstaterar att det på i stort sett alla bibliotek förekommer händelser relaterade till alkohol, exempelvis att personer uppträtt berusade. Bruk och försäljning av narkotika förekommer också.

Enligt Brå hade nära hälften av de anställda på folkbiblioteken upplevt droghandel på biblioteken under 2019.

Nära hälften av de anställda på folkbiblioteken har upplevt droghandel på biblioteken under 2019.

Brottsförebyggande rådet

Veronica Magnusson säger att 64 procent av de som deltagit i Visions undersökning även har mött aggressiva besökare. Det kan bland annat handla om att biblioteken har blivit en social samlingspunkt där människor söker svar på olika frågor från samhället.

– Biblioteksanställda får agera som bankmän, datorlärare, och socialt stöd. Det handlar inte alltid om att personer uppträder otrevligt såklart, men somliga har behov av att komma i kontakt med någon som de ser som representant för samhället eller kommunen, säger Veronica Magnusson, och fortsätter:

– Då är biblioteket den plats som är öppen och tillgänglig, och där kan det ibland uppstå situationer med människor som tar ut sin ilska. Detta har blivit särskilt svårt under pandemin då många andra platser är stängda, fortsätter hon.

”Det har blivit särskilt svårt under pandemin då många andra platser är stängda.”

Veronica Magnusson, ordförande fackförbundet Vision

En av de biblioteksanställda som besvarat Visions enkät bekräftar bilden av just detta problem, och skriver:

”Eftersom varken Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket eller bemannad turistbyrå finns på orten, hamnar alla som vill ha information hos oss. Det har hänt flera gånger att de blivit upprörda när vi inte kunnat hjälpa till att fylla i blanketter”.

Fackförbundet Vision anser att biblioteken har en viktig roll i samhället, och vill att de ska fortsätta vara de öppna mötesplatser som de är idag. Veronica Magnusson:

– Att problemen på biblioteken ökat kan handla om att det generellt finns färre gemensamma ytor där man kan mötas i samhället. Det våra medlemmar efterfrågar är fler sätt att hantera detta på, och att man kan skapa tryggare miljöer – det är viktigt för både anställda och besökare.

Var femte biblioteksanställd har övervägt att byta jobb de senaste två åren på grund av ordningsproblem.

Ur medlemstidningen Visions undersökning

Var femte biblioteksanställd har övervägt att byta jobb de senaste två åren på grund av ordningsproblem, visar Visions enkät. Och 6 av 10, 63 procent, skulle vilja porta vissa besökare.

Men Veronica Magnusson menar att det snarare är viktigt att ta itu med problemen så att alla människor ska fortsätta vara välkomna på biblioteken, för demokratins skull.  

83 procent uppger i enkäten att de får stöd från sin arbetsgivare att hantera stökiga besökare.

Ur medlemstidningen Visions undersökning

83 procent uppger i enkäten att de får stöd från sin arbetsgivare att hantera stökiga besökare.

– Men en femtedel säger att alltså att de inte får det. Det är något att fortsätta jobba med  –alla måste kunna säga att de får stödet de behöver, säger Veronica Magnusson.

Det finns enligt henne goda exempel där man systematiskt arbetet för att förbättra situationen, exempelvis i Landskrona. Där har man gjort en sådan enkel sak som att endast ha låga bokhyllor i lokalen, för att personal ska ha bättre uppsikt och ingen kan gömma sig på samma sätt.

– Då är det inte lika stor risk att man går runt ett hörn och bli överraskad av att det förekommer något obehagligt där. Så det finns flera saker man kan göra för att aktivt förbättra situationen, säger Veronica Magnusson.

Mer från Accent