Alkohol och cancer

Cancerrisk får fler att dricka mindre

Information om risken att få cancer verkar vara ett effektivt sätt att minska drickande.

Långt ifrån alla argument för att dricka mindre alkohol tar skruv. Men att uppmuntra människor att hålla räkning på hur mycket de dricker, samt att informera om cancerriskerna, verkar effektivt. Det pekar en australisk studie på.

Deltagarna i studien fick svara på en enkät med några veckors mellanrum. Mellan enkäterna exponerades de för budskap om hur de kunde minska sin alkoholkonsumtion och/eller en informationsfilm om alkoholens cancerrisker.

Budskapen om hur man kan minska sin alkoholkonsumtion var: håll räkning på hur mycket du dricker, bestäm i förväg hur mycket du ska dricka, samt att det är ok att säga nej. De deltagare som uppmuntrades att hålla räkning på sitt drickande samtidigt som de såg informationsfilmen om cancerrisken kopplat till alkohol, var de enda som minskade sitt drickande.

– Resurserna för offentliga informationskampanjer är begränsade, så det är viktigt att se till att de är verkningsfulla, säger Simone Pettigrew, en av forskarna bakom studien, till Medical Xpress.

Många vet inte att alkohol är cancerogent. Men att berätta att alkohol kan orsaka cancer är bara en del av lösningen, vi behöver också ge människor sätt att minska riskerna de tar, fortsätter hon.

Mer från Accent