Alkohol och cancer

Cancerfonden kräver höjd alkoholskatt

Cancerfonden kräver ”regelbundna och betydande höjningar av tobaks- och alkoholskatten.”

Cancerfonden har granskat tre områden som är viktiga för att minska antalet påverkbara cancerfall i Sverige: Övervikt, tobak och alkohol, och solexponering. Deras slutsats är att det saknas effektiva åtgärder inom flera politikområden när det gäller att minska antalet cancerfall i Sverige.

Däremot finns det gott om råd riktade till individer, en typ av åtgärd som underkänns av forskningen.

─ Våra politiker måste inse att tiden är förbi då enbart rådgivning är tillräcklig. Om politiken inte agerar nu kommer Sverige att gå från 63 000 personer som insjuknar i cancer per år till 100 000 personer per år inom en snar framtid, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström, i ett pressmeddelande. 

Mer från Accent