Forskning

Fler hälsoproblem hos barn till alkoholister

Om föräldrar konsumerar mycket alkohol ökar risken att deras barn får såväl psykiska som fysiska problem. Det visar en ny studie.

Enligt studien, som publicerats i Journal of Studies on Alcohol and Drugs har barn och anhöriga till någon som är beroende av alkohol en förhöjd risk för både psykiska och fysiska problem. De har även generellt svårare att etablera sig i samhället, svårare att få en anställning, bedriver i en lägre grad akademiska studier, och är mer benägna att hamna i kriminalitet. 

Medicalexpress skriver om studien som baseras på 91 artiklar med data från nationella register, främst från de nordiska länderna.

– Det gjorde det möjligt att kartlägga allvarligare och långsiktigare samt ovanligare effekter. Redogörelser från föräldrarna själva tenderar att förminska de skador som drabbat barn i familjen – så genom att gå till nationella register och andra arkiv kan vi få en tydligare bild av hur barn påverkas, säger Julie Brummer, doktorand vid Århus universitet i Danmark. 

Forskarna kunde se att det är i nära relationer som skadorna blir allvarligast.

– I de nordiska länderna finns omfattande arkiv och vi har även kunnat göra jämförelser med tidigare händelser. Genom nationella register kunde vi identifiera flera ganska allvarliga konsekvenser för barn till en förälder eller närstående som dricker mycket.  

Studien kunde fastställa en förhöjd risk för spädbarnsdöd, att barn till alkoholister i högre grad blir dömda för brott, och har mindre akademisk framgång än genomsnittet.

– De löper också en högre risk att hamna på fosterhem eller bli utsatta för övergrepp. De har också en förhöjd risk till sjukhusvistelse och psykisk ohälsa eller fysiska skador, säger Julie Brummer. 

Studien har gjorts för att skapa bättre förståelse för hur alkoholrelaterade skador på anhöriga kan motverkas. Julie Bremmer arbetar nu på en doktorsavhandling där hon granskar arkiv och register för att skapa en bättre förståelse av alkoholrelaterade skador i hela samhället.

Mer från Accent