Ny webbtjänst

Alkoholsnack ska få fler att våga prata

Många oroar sig för någon näras alkoholvanor, men vågar inte ta upp frågan.

Sju av tio svenskar, 72 procent, har känt oro för en närståendes alkoholvanor. Och även om en majoritet säger att de tagit upp sin oro med personen så har fyra av tio, 39 procent, valt att avstå. Lika många uppger att de känner sig obekväma eller mycket obekväma med att ta upp frågan. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Systembolagets dotterbolag IQ.

– De vill inte lägga sig i och vet inte hur de ska ta upp samtalet, säger Mojtaba Ghodsi, VD på IQ.

Sara Wallhed Finn, forskare och psykolog på alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm, har deltagit i utvecklingen av den nya webbtjänsten Alkoholsnacket, som IQ tagit fram till stöd för den som är orolig för någon annans alkoholkonsumtion. Enligt henne är en av de vanligaste anledningarna till att någon söker hjälp för sitt drickande att någon i deras närhet uttryckt oro.

– Det visar flera studier. Och det är definitivt en av de vanligaste anledningarna för dem som söker hjälp hos oss på Riddargatan, säger hon.

”Om någon brutit benet eller är ledsen frågar vi hur de mår, men när vi är oroliga för någons alkoholvanor så säger vi inget.”

Sara Wallhed Finn

Sara Wallhed Finn önskar att fler ska ta upp frågan med den de är oroliga för.

– Det är ett stort underskott på den typen av samtal. Om någon brutit benet eller är ledsen frågar vi hur de mår, men när vi är oroliga för någons alkoholvanor så säger vi inget. Om ingen säger något så kan man ju inte veta att omgivningen reagerar. Här tror jag att Alkoholsnacket kan vara till hjälp, säger hon.

– Vi hoppas att det ska bidra till att minska stigmat och ge ett verktyg för samtalet. Det är faktiskt en kärlekshandling att ta upp oron med den det berör. Man gör det av omtanke, för att man bryr sig om någon, säger Mojtaba Ghodsi.

”Människor reagerar på olika sätt. I verktyget finns tips på hur du ska agera vid olika reaktioner.”

Mojtaba Ghodsi

I tjänsten får du välja vem du är orolig för.

– Oftast är det en vän, partner, förälder eller kollega. Sedan får du tips på var, när, och hur du kan ta upp frågan. Du får också fundera över hur du tror att samtalet kommer att tas emot. Människor reagerar på olika sätt. I verktyget finns tips på hur du ska agera vid olika reaktioner, säger han.

Han hoppas att verktyget ska få fler att våga ta steget.

– Även om det inte sker i morgon så hoppas vi så ett frö åtminstone. Kanske leder det till att man klarar att ta upp det längre fram.

Mer från Accent