Alkohol

Alkoholskadade barn ofta utan stöd

Många barn som får fosterskador för att mamman druckit alkohol eller använt andra droger upptäcks inte och får därför inte rätt stöd. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

En kartläggning visar att det finns en kraftig underdiagnostik av fetalt alkoholsyndrom, FAS, hos barn i landet. Enligt uppskattningar föds cirka 100–200 barn varje år med dessa skador, men bara drygt 30 barn och unga upptäcks, enligt en ny registerstudie.

Alkoholskadorna kan exempelvis innebära tillväxthämning, skador på organ och centrala nervsystemet, och mer svårdefinierade tillstånd.

Det råder oklarhet om vem som har ansvar att upptäcka och följa alkoholskadade barn och ge dem rätt stöd. Underdiagnostiken leder till att många barn riskerar att inte få stöd, konstaterar Socialstyrelsen.

– I dag har barn med fetalt alkoholsyndrom inte rätt till stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, trots sina omfattande stödbehov. De erbjuds inte heller alltid stöd enligt socialtjänstlagen, säger utredaren Ann-Britt Thulin till Drugnews.

Alkoholskadade barn och deras behov av stöd behöver uppmärksammas mer i den översyn som nu regeringen gör för en ny ANDT-strategi, bedömer Socialstyrelsen. Thulin anser även att en prevalensstudie behöver göras om barnen, den förra gjordes 1979.

– Mycket har hänt sedan dess, alkoholkonsumtionen har gått upp och många kvinnor dricker mer. Denna grupp barn är kanske relativt liten, men de är fler än vi vet om och få för deras talan, säger hon.

I dag finns egentligen bara utredning och behandling för FAS-syndrom i Mariestad. I Stockholm och Göteborg finns två mödravårdsmottagningar som fokuserar på kvinnor med missbruksproblem.

Socialstyrelsen föreslår ett statligt etableringsstöd för uppbyggnad av bredare kompetens med att utreda, diagnostisera, stödja och följa upp barn med misstänkta fosterskador av alkohol, samt utbildning inom detta område.

Rapporten lämnades i måndags till statsrådet Åsa Regnér. Där har kartlagts samhällets stöd till även barn med missbrukande föräldrar, med psykiska problem, är allvarligt sjuka, plötsligt har avlidit eller då våld finns i familjen.

Mer från Accent