Covid 19

Leversjukdomar kopplade till alkohol ökar i USA

Den typiska patienten är en kvinna i 35-årsåldern.

Pandemin har påverkat människors alkoholkonsumtion olika. I vissa länder har konsumtionen minskat medan den på andra håll ökat. Nu rapporterar NBC News att antalet amerikanska patienter med allvarlig alkoholrelaterad leversjukdom ökat den senaste tiden.

– Det har varit en drastisk ökning. På grund av isolering och stress i hemmet har folk börjat dricka mer alkohol, utan att inse att de börjat dricka skadliga mängder. De har sedan kommit till sjukhuset med livshotande leverskador, säger Brian Lee, specialist på levertransplantationer vid Keck School of Medicine i Kalifornien.

På hans sjukhus har det skett en 30-procentig ökning av antalet inläggningar på grund av alkoholrelaterad leversjukdom sedan mars 2020. Många patienter har tidigare haft alkoholproblem som de upplevt sig kunna hantera, men det finns också patienter utan tidigare problem.

Brian Lee säger att den typiska patienten är en kvinna i 35-årsåldern som inte haft alkoholproblem tidigare och att kvinnor drabbats oproportionerligt av pandemin, bland annat för att det ofta fallit på dem att ta hand om barnen när de inte längre kunnat gå till skolan.

– De kan ha gått från att dricka ett eller två glas vin per kväll till en halv flaska, säger Brian Lee.

Mer från Accent