Alkohol

Alkoholmissbruk ökar risken för depression

Att det finns en koppling mellan alkohol och depression är knappast en nyhet. Men vilket kommer först – vad är hönan och vad är ägget? Ny forskning visar att det främst är alkoholen som ger depressionen och inte tvärtom.

Forskare från Nya Zeeland har tittat på just detta i en studie som nyligen presenterades. Enligt Läkartidningen har man följt strax över tusen män och kvinnor från 18-årsåldern tills de fyllt 24 och regelbundet ställt frågor om såväl depression som alkoholvanor.

Forskarna kom fram till en mycket tydlig koppling mellan alkoholmissbruk och efterföljande depression. Det motsatta sambandet – att depression leder till alkoholmissbruk – var inte alls lika starkt.

Att alkoholmissbruk kan leda till både medicinska och sociala problem är troligen en faktor som också ökar risken för depression enligt forskarna, som samtidigt menar att ytterligare forskning för att förstå sambanden behövs.

Pierre Andersson

Mer från Accent